familjefar

Sverige kan bli en demokrati först när tillräckligt många människor förstår det korrupta system som föranlett att vi har hamnat där vi har hamnat med hänsyn till vår samhällsutveckling och historia. Ideologi har ingen framtid därför att rådande banksystem (ekonomisystem) inte har någon framtid.

Vi befinner oss i slutet av kapitalismen – en brytningstid av ett system som började falla då man lämnade guldmyntfoten. Anledningen beror på att kapitalismen inte servar längre utan kapitalismen bärs upp av att människor i vår kultur tillber Guden pengar. Guden pengar högaktar människor som det högsta av väsen, och vars system bygger på förtroende. Det vill säga att så länge människor tillber systemet och sätter sitt förtroende till systemet – så fortsätter det att fungera.

Om man tittar på vad kapitalism egentligen är och vad det bygger på – så bygger kapitalismen på att människor springer omkring och bedrar varandra – ett enormt självbedrägeri alltså. Politiker ljuger för folket, bankerna ljuger för politikerna och medierna bedrar allt och alla med endast syfte att ge förtroende åt ett förljuget och föråldrat system genom att inte återge sanningen (i alla fall inte hela sanningen).

Samtliga politiska partier som navigerar känslomässigt över samma känsloladdade ideologiska axel – höger till vänster – vill alla bevara det bankfinansiella systemet. Det innebär att det i grunden inte är någon skillnad på partierna eftersom det bankfinansiella systemet ligger till grund för det politiska systemet – då pengar styr/kontrollerar/tyglar politiken.

Den djupa staten försvinner och förlorar sitt andrum när tillräckligt många människor har insett att vi inte kan bygga ett samhälle på privata egenintressen. Detta då det inte är demokratiskt att några få sitter på funktionen att skapa pengar (det allmänna betalningsmedlet) då pengar direkt styr/påverkar politiken. Det ger i alla fall ett gigantiskt demokratiunderskott.

Upplysningspartiet anser att demokrati är det bästa systemet – och att det är något att sträva efter då vi idag inte har demokrati i Sverige och Sverige har aldrig varit en demokrati. Detta inser också allt fler människor nu.

I Sverige har vi istället ingenting annat än den djupa staten – “deep state”. Det beror på att Sverige är kärnan av den djupa staten (deep state). Alltså – Sverige är modern till den djupa staten. Dem eller de som fortfarande tror på att Sverige är en demokrati – så som den förklaras i medier, av politiker och lovsjungs av näringslivstoppar – har ett jobb att göra – att rannsaka sina vanföreställningar om vad som är sant och riktigt – och vad som faktiskt är rena lögner.

Här vill Upplysningspartiet hjälpa till att bidra till ett mer sunt samhälle. Ett samhälle som bärs upp av nya ledare mot vad vi har idag. Ledare som besitter djupare insikter om sig själva. Ledare som har gjort ett gediget arbete med att integrera sina känslor – som vet att lyssna till sina känslor – och som vet att våra beslut vi fattar idag, grundar sig på omedvetna val i ett led av att 95% av alla våra beslut sker utifrån våra känslor.

All form av samhällsförändring börjar med att individerna i samhället förändrar sig, och just nu runt om i Sverige skapas det mötesplatser för människor som är i ett växande, där meningsfullhet, gemenskap och kärlek finns som självklara ingredienser. Där det inte handlar om att bedöva sina känslor med berusningsmedel så som med alkohol, där det inte handlar om konkurrens om fina titlar eller fina bilar. Utan det handlar om det öppna kärleksfulla mötet mellan människor – där alla människor är lika mycket välkomna, och värderas lika högt.

På dessa mötesplatser samlas människor som söker djupare förståelse om sig själva och om andra – som förstår att vi alla befinner oss på planeten för att bidra till livet – och att det är i mötet mellan andra människor som gör livet spännande och värt att leva, och det är i dessa möten som vi förstår att vi är alla här för att bidra till varandra och till planeten. Att det är vår huvuduppgift i form av människor. Det gör våra liv meningsfulla.

Vi befinner oss alltså i en brytningstid – och Upplysningspartiet vill verka för att göra allt fler människor medvetna om detta faktum – samtidigt som Sverige behöver nytt politiskt styre. Därav att vi existerar.

REDAKTIONEN

Relaterat

Den inre resan: vägen till samhällsförändring

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Bland vita hattar och Trump-anhängare

Skapa närvaro genom att aktivera dina känslor – hjärtats intelligens

Vår korta resa på planeten – ingenting varar för evigt

Självkännedom: hur påverkar känslor våra beteenden?

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Girigheten avslöjar hur fattiga vi är – i själen

Hur du lär dig att leda dig själv – och varför det är viktigt

Vårt undermedvetna styr oss 95% av tiden

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige