uppdateras

Svenska barn får utstå hjärntvätt i svensk skola för att lära sig anpassa sig till ett korrupt politiskt och ekonomiskt system – genom att samtliga barn ska lära sig att tänka och vara/bete sig som alla andra. Specialläraren Wern Palmius har blivit intervjuad av Lennart Mogren, som skrivit boken Sluta skolan! och där intervjun finns med. Boken kan laddas ner som pdf på www.slutaskolan.nu. Se filmen här.

Wern Palmius har funderat mycket på skolan och varför den fungerar som den gör. Bakom retoriken och de vackra fraserna har han funnit de verkliga drivkrafterna bakom skolan. Man kan uppfatta det som systematisk hjärntvätt.

Redaktionen

Relaterat
Erik Wellander fördummade svenska språket; ”skriv klart, enkelt och kort”

Leave a Reply