medlem

Dags för politisk förändring – bli medlem i Upplysningspartiet!

Bli medlem i Upplysningspartiet! Anser du att Sverige är en diktatur förklädd till humanitär stormakt? Anser du att Stockholm genom Stockholmsbyråkrati sen flera hundra år tillbaka bör förlora sin dominans över medborgare? Anser du att det korrupta ekonomiska systemet som direkt styr och påverkar politiska beslut är förlegat och måste reformeras? Anser du att politiska ideologier enbart är uttryck för känslostyrda känslovurpor som inte utvecklar mänskligheten och leder oss framåt? Din insikt av att ha blivit lurad och bedragen av karriärpolitiker i tron av att vi lever i frihet och i en demokrati – är början på ditt politiska engagemang!...

Sverige är kärnan i den djupa staten

Sverige är kärnan av den djupa staten – Sverige är genomkorrupt

LÅT ARTIKELN LADDA NÅGRA SEKUNDER INNAN DU BÖRJAR BLÄDDRA Sverige är kärnan av den djupa staten – och den djupa staten är en gammal entitet. Den djupa staten utgörs i grunden av insamling av information, vilket ger ett visst strategiskt övertag. Svenska Wallenbergägda storföretag som Ericsson och ABB, erbjuder länder telekominfrastruktur via Ericsson som finns i 184 länder och ABB möjliggör energiförsörjningen för samma telekominfrastruktur. Alla är beroende av samma telekominfrastruktur som Ericsson erbjuder; underrättelsetjänster, banker, terrororganisationer, politiker, militär, världsmedborgare, polis och kriminella organisationer. Ett globalt informationsflöde liksom ett globalt informationslagringssystem som har sitt säte i Sverige. Det är därför...

medlem

Trumps band till Xi och Putin – välkomnar nu Argentinas president

Den tidigare presidenten Donald Trump välkomnar nu Argentinas nyvalde ledare Javier Milei som benämns som en vildhårig, motorsågsvingad självbeskriven “anarkokapitalist”. Bland de andra ledare som Trump hyllat genom åren kan nämnas Ungerns Viktor Orbán, Kinas Xi Jinping, Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas Kim Jong Un. Donald Trump har länge hyllat en viss typ av ledare – det vill säga män som han beskriver som tuffa och starka. “Ett mycket speciellt grattis till Javier Milei för ett fantastiskt lopp (valrörelse) om att bli president i Argentina”, jublade Trump i en video som lades ut på tisdagen förra veckan på hans sociala...

medlem

Pengar är skuld – pengar skapas när ett lån beviljas

När en låntagare beviljas lån ökar både bankens tillgångar och skulder. Den långivande banken ber kunden att underteckna ett skuldebrev och lägger till den skapande fordran till sina tillgångar. Huvuddelen av alla pengar i vårt samhälle representerar bankernas skulder till allmänheten. Medan varje euro, pund, krona, rubel, dollar och yen naturligtvis är någons tillgång, är... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.

medlem

Världen är mättad på skulder – dags för självrannsakning

Samhällsutvecklingen har lett hos hit på grund av att vi människor har saknat intresse (förmåga?) till självrannsakning. Varför har vi människor annars tillåtit oss själva att vara så förblindade av jakt på status utifrån konsumtion – att vi helt har missat det mest fundamentala: pengars värde och vad pengar de facto är för någonting? Att världen är mättad på skuld till följd av skuldmättnad som direkt konsekvens av att pengar skapas vid lånetillfällen när människor tecknar nya lån hos sina banker – är inte någonting nytt. Det är många som har belyst detta. Carl Norberg är en sådan person. Mathias...

medlem

Axel Oxenstierna lade grunden till den svenska statsapparaten

Ett samhälle som grundar sig på pengar och som rättar/rattar statsapparaten därefter. Att politiker och andra makthavare därför inte fattar beslut utifrån förstånd utan utifrån pengar – kan vara det som Axel Oxenstierna syftade på när han uttryckte “vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs”. Rikskansler Oxenstierna, som var Sveriges mäktige... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.

medlem

Vi står inför en bankkollaps: 566 bankkonkurser från 2001 till 2023

Enorma värden har gått upp i rök till följd av bankkollaps av 3 misslyckade banker i år. Dessa 3 banker drog med sig tillgångar större än de 25 banker som föll år 2008. Totalt har det varit 566 bankkonkurser från 2001 till 2023. Fram till och med juli 2023 förblev Lehman Brothers den största konkursen någonsin i USA. Den New York-baserade investeringsbanken hade tillgångar värda 691 miljarder US-dollar när den ansökte om konkurs den 15 september 2008. Denna händelse var en av de viktigaste punkterna i den stora lågkonjunkturens tidslinje, eftersom det var första gången en bank i den storleken...

medlem

Den djupa staten förstör Sverige – dags att utplåna den djupa staten

Den djupa staten som enda garant för demokrati i Sverige – är väl knappast något som någon svensk medborgare önskar sig? Ändå är det precis det politiska och ekonomiska styrelseskick vi har i landet. Donald Trump uttryckte 2018 sig följande om just den djupa staten:icke-valda djupa staten-agenter som trotsar väljarna för att driva sina egna hemliga agendor är verkligen ett hot mot själva demokratin. En skuggregering som alltså verkar utan att synas – där man på regeringsnivå för vårt land fattar politiska och ekonomiska beslut som är (har varit) gynnsamma för icke politiskt valda representanter. Beslut som grundar sig på...

medlem

Den moderna kapitalismens födelseplats var Venedig

Venedig var världens tidigaste handelsstat. Modern ekonomi säger oss att en kommersiell marknad är starkt beroende av det fria flödet av kapital. Det existerar helt enkelt ingen handel när det inte finns några pengar. Men efter Romarrikets fall blev Europa en världsdel utan pengar. Under en kort period före 1100-talet använde venetianerna bysantinska mynt, (bezanter,... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.

medlem

Dagens banksystem är en direkt kopia av Venedigs på 1300-talet

Dagens banksystem är en direkt kopia av Italiens på 1300-talet – vi står inför en ännu större och mer omfattande ekonomisk kollaps idag än då. För sexhundrafemtio år sedan inträffade den värsta finansiella kollapsen hittills i mänsklighetens historia. 1930-talets stora depression var en mild och kort episod, jämfört med bankkraschen på 1340-talet, som decimerade befolkningen.... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.

medlem

Upplysningspartiet finns registrerat hos Valmyndigheten

Vårt parti finns registrerat hos Valmyndigheten. Vi ställer upp i EU-valet år 2024, i riksdagsvalet år 2026, region- och kommunfullmäktige i EU-valet år 2029. Dnr: VAL-795 Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val Valmyndigheten har den 5 september 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Upplysningspartiet. Partier som deltar i valen 2024 och 2026 År 2024 är det val till Europaparlamentet. Här kan du se vilka partier som är anmälda till kommande val. Dnr: VAL-794 Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val Valmyndigheten...

medlem

Upplysningspartiet: rök ut den djupa staten – inför demokrati

Sverige kan bli en demokrati först när tillräckligt många människor förstår det korrupta system som föranlett att vi har hamnat där vi har hamnat med hänsyn till vår samhällsutveckling och historia. Ideologi har ingen framtid därför att rådande banksystem (ekonomisystem) inte har någon framtid. Vi befinner oss i slutet av kapitalismen – en brytningstid av ett system som började falla då man lämnade guldmyntfoten. Anledningen beror på att kapitalismen inte servar längre utan kapitalismen bärs upp av att människor i vår kultur tillber Guden pengar. Guden pengar högaktar människor som det högsta av väsen, och vars system bygger på förtroende. Det vill...

medlem

Kraftfullt verktyg att förstå ekonomins inverkan på politiken om man vill förändra samhällen

De få privata intressen som sitter på verktyg (funktionen) att skapa pengar – sitter givetvis på makten att kontrollera och påverka politiker – då ekonomi styr/påverkar all form av politiska beslut. Varför är det så svårt för så många att förstå – när pengar skapas genom skuld – att få individers egenintressen styr politiken? Skapar inte också detta ett gigantiskt demokratiunderskott? En grundläggande ekonomisk princip är att all politik som är bra för samhället som helhet kan göras bra för alla i samhället, även om politiken skapar vinnare och förlorare. Det kräver bara att vinnarna beskattas bara lite för att...

medlem

Många är missnöjda – men förstår man ekonomi och politik?

Många är missnöjda med hur demokratin fungerar. Missnöjet är knutet till oro över ekonomin, individuella rättigheter och eliter som skor sig på andra människors bekostnad. Eliter som ingen tycks komma åt. Men är missnöjet befogat – när en övervägande majoritet inte förstår ekonomi och därmed inte förstår på vilken grund som politiska beslut fattas? Vi försöker reda ut missnöjet med politik och ekonomi i denna text. Ilska mot politiska eliter, ekonomiskt missnöje och oro för snabba sociala förändringar har under de senaste åren lett till politiska omvälvningar i regioner runt om i världen. Antietablissemangsledare, partier och andra politiska rörelser har...

medlem

Om samhället är sjukt – vad gör vi åt det?

Hur kan ett samhälle bedömas vara sjukt – när samhället utgörs av system (ekonomiskt/politiskt) skapta av människor som utgör samhället – och som människor förhåller sig till? Innebär det då inte istället att – det är människorna som bor och verkar i det sjuka samhället – som ger oss ett sjukt samhälle? Det måste betyda – att om samhället är sjukt – så är det människorna som verkar och förhåller sig till samhället som är sjuka. Ingen rök utan eld, alltså – och om man bedömer samhället vara sjukt – hur kan man påverka samhället för att göra det mer...

medlem

I Sverige har vi ingen demokrati – endast en djup stat

I Sverige har vi ingen demokrati- I Sverige har vi istället ingenting annat än den djupa staten – “deep state”. Det beror på att Sverige är kärnan av den djupa staten (deep state). Alltså – Sverige är modern till den djupa staten. Dem eller de som fortfarande tror på att Sverige är en demokrati – så som den förklaras i medier, av politiker och lovsjungs av näringslivstoppar – har ett jobb att göra – att rannsaka sina vanföreställningar om vad som är sant och riktigt – och vad som faktiskt är rena lögner. Sverige kontrolleras av en enskild familj –...

medlem

Vad innebär det att vara “vaken”? Kännetecken för vakenhet

Vad innebär det att vara vaken, vilka kännetecken finns och vad kännetecknar tillståndet av “andlig vakenhet” eller upplysning? Chansen är stor att du som läser denna artikel är på god väg att vakna upp till något större som har djupare mening. Saker eller upplevelser kan verka annorlunda, men är det bara din uppfattning? Händer det en större förändring i världen omkring oss? Andligt uppvaknande är inte någonting som sker över en natt. Det är helt enkelt en term som hjälper till att definiera början av din initiering på den andliga vägen. När vi genomgår ett andligt uppvaknande, vaknar vi bokstavligen...

medlem

Så kontrollerar du att dina känslor inte kontrollerar dig

Kontrollerar dina känslor dig, eller kontrollerar du dina känslor? Har du någonsin sagt något av ilska som du senare ångrat? Låter du rädsla övertala dig från att ta de risker som verkligen kan gynna dig? I så fall är du inte ensam. Du kommer bli mentalt starkare om du utvecklar att lära dig bemästra och bli vassare på att hantera dina känslor. Därför att känslor är kraftfulla – därav fattar vi 95% av våra beslut grundat på våra känslor – undermedvetet. Ditt humör avgör hur du interagerar med människor, hur mycket pengar du spenderar, hur du hanterar utmaningar och hur...

medlem

Verkligt lyckliga människor använder inte sociala medier

Bubblan som de allra flesta lever på sociala medier briseras härmed; verkligt lyckliga människor sitter inte och delar med sig av allt bra/positivt som händer dem på sociala medier. Därför att – verkligt lyckliga människor är alldeles för upptagna av att njuta av sina liv! Låt oss vara ärliga med att alldeles för många människor ägnar mer tid åt att skriva statusuppdateringar som är utformade för att få dem att verka som om de har tid för sitt liv snarare än att faktiskt gå ut och HA tid för sitt liv! Då 95% av alla våra handlingar styrs av vårt...

medlem

Kriminella gäng utgör absolut inget hot alls mot Sverige

Kriminella gäng – gängkriminalitet (organiserad brottslighet) – utgör 1-2% (100-150 miljarder) av Sveriges totala bruttonationalprodukt (7 081,7 miljarder). Varför får då gängkriminalitet så stor uppmärksamhet i media – och varför vill man från medialt som politiskt håll skapa en bild av att man förlorat kontrollen till människor som mördar barn, är avundsjuka på andra på grund av kläderna de bär och som markerar sin egna status genom att skryta om en livsstil som syftar till att berika sig själv på bekostnad av alla andra? I grund och botten handlar kriminalitet om avundsjuka – mellan främst vuxna – som hävdar sig...

sanningen

Ingen levande människa företräder sanningen – ingen lever för evigt

Hur du upplever världen och hur du väljer att förhålla dig till den – är upp till dig. Om du läser Bladet i tron om att du här ska få veta sanningen – för att bättre förstå vår samtid och vad som påverkar diverse nyhetsflöden så måste vi tyvärr göra dig besviken: Bladet är allt annat än förespråkare av sanningen. Vi är – liksom dig själv – snarare nyfikna på det som har bäring på verkligheten – och det som vi upplever som verkligt behöver inte alls vara verkligt för någon annan. Motsatsen är att förhålla sig till det som...

sanningen

Emotionell medvetenhet: att känna sig själv är början på all visdom

Aristoteles lär ha sagt, “att känna sig själv är början på all visdom”. Synonymer på visdom är bland annat klokhet, insikt, omdöme, förnuft, lärdom, vett, förståndighet och kunskap. Så hur kan djupare visdom och insikter om oss själva – som att förstå våra känslor – leda till klokhet och kunskap? Vi tror alla att vi...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader.
sanningen

Mycket information kommer komma via vårt nyhetsbrev

Mycket information kommer nu att förmedlas via vårt nyhetsbrev där vi har 2300 prenumeranter. Vi har lanserat vårt parti men nu behöver vi få fler personer med på tåget – vilket innebär att vi kommer söka sympatisörer/medlemmar/partikollegor. Det är enkelt att prenumerera på Bladets/Upplysningspartiets nyhetsbrev genom att scanna QR-koden nedan eller klicka på länken nedan:Prenumerera på Bladets och Upplysningspartiets nyhetsbrev! Ta del av unika artiklar och unik information via vårt nyhetsbrev. REDAKTIONEN Relaterat Prenumerera på Bladets nyhetsbrev! Välkomna att prenumerera på Bladet! Upplysningspartiet – nytt politiskt parti Bladet går in i politiken – vår ansökan har beviljats Bladet går in...

sanningen

Förstatligandet av banker i Indien: vad var behovet?

Förstatligandet av banker i Indien ges här en lista över banker i landet: Efter att ha blivit självständigt upplevde Indien uppkomsten av ett flertal banker som syftade till att uppfylla de ekonomiska behoven och drömmarna hos indierna. Som svar på dessa krav gick flera banker igenom en process för att bli statligt ägda. En statsägd bank är en bank där staten äger över 50 % av aktierna. För närvarande är Indien värd för en summa av 12 offentliga banker, som har genomgått denna statliga ägarförvandling och för närvarande övervakas och drivs av regeringen. Det var den 19 juli 1969 när...

UppLysningsPartiet

Upplysningspartiet – nytt politiskt parti

Vi lanserar idag vårt parti som heter Upplysningspartiet. Upplysningspartiet kommer ställa upp i framtida EU-val och riksdagsval. Vi har valt att lansera ett parti i syfte att markera slutet på ett föråldrat samhällssystem – och istället markera början på ett nytt, för möjlighet att börja applicera nya värderingar, nya strukturer och en ny kultur att förhålla oss till – som på sikt kommer leda till att människor kommer söka utveckling och förändring. Detta då allt fler människor kommer söka djupare mening till våra liv, våra relationer och den planet vi bebor. Det som var viktigt i det förra systemet –...

kriminalitet

Teorier och orsaker till kriminalitet – orsaker till att begå brott

Det finns flera teorier till varför vissa begår brott. Det finns dock ingen entydig förklaring till kriminalitet, utan brott är en hög komplexa fenomen som förändras mellan kulturer och över tiden. Aktiviteter som är lagliga i ett land (t.ex. alkoholkonsumtion i Storbritannien) kan vara olagliga i andra (t.ex. i strikt muslimska länder). Eftersom kulturer förändras över tiden – beteenden som en gång inte var brottsliga kan kriminaliseras (och sedan avkriminaliseras igen – t.ex. alkoholförbudet i USA). Som ett resultat finns det inget enkelt svar på frågan ’vad är brott?’ och därför inget entydigt svar på ’vad orsakar brott?’ Olika typer...

politik beviljat bladet

Bladet går in i politiken – vår ansökan har beviljats

Bladets ansökan om att starta ett politiskt parti har blivit beviljad. Nu börjar ett arbete att forma en organisation kring partiet och få in människor som befinner sig i ett växande – som söker personlig utveckling som rejäla och verkliga utmaningar i livet. Samt att få sympatisörer som vill något mer av samhället – något annat mot det vi har idag. Där självbedrägeri och självbejakande – byts ut mot att bejaka varandra i förhållande till varandra. Där gemenskap och samarbete står i fokus. Vi befinner oss i en brytningstid. Världen kommer aldrig mer att bli densamma. Vi ber att få...

obama

Newsweek 2012: Barack Obama är den första homosexuella presidenten

Barack Obama var den första homosexuella presidenten? I åratal har ett rykte spridits på sociala medieplattformar att ett omslag från tidningen Newsweek från 2012 innehöll dåvarande U.S.A. President Barack Obama med en regnbågsgloria som cirkulerar hans huvud med texten, “DEN FÖRSTA GAY-PRESIDENTEN.” Ett omslag till ett nummer av Newsweek Magazine från 2012 som på ett autentiskt sätt avbildade dåvarande U.S.A. President Barack Obama med texten “DEN FÖRSTE GAY PRESIDENTEN.” Påståendet tog fart i september 2023, efter att den tidigare Fox News-värden Tucker Carlson intervjuade Larry Sinclair – en man som i flera år har hävdat att han tog droger och...

Marionetthärskare

Marionetthärskare – politiker är marionetter och skådespelare

En marionetthärskare är en person som har en titel som indikerar innehav av politisk makt, men som i verkligheten antingen är lojal mot eller kontrolleras av utomstående individer eller krafter. Sådan makt utifrån kan utövas av en utländsk regering, i vilket fall en marionetthärskares domän kallas en marionettstat. Men en marionetthärskare kan också kontrolleras av interna krafter, till exempel icke-valda tjänstemän. En galjonsmonark, som källa till legitimitet och möjligen regering, har varit den använda regeringsformen i flera situationer och platser i historien. Sveriges monarki och svenskt statsskick -till exempel. Det finns två grundläggande former av att använda marionetter/skådespelare som monarker...

utveckling

Personlig utveckling: steg närmare det samhälle som vi alla vill ha

Personlig utveckling kommer leda till samhällsförbättring och samhällsförändring – och tar oss steg närmare det samhälle som vi alla vill ha. Detta då om varje person i ett samhälle inser vikten av personlig utveckling – och därmed utvecklar sig själva med 1 % – bör samhället som helhet få en förbättrad livskvalitet med 1 %. Det borde te sig så enkelt att om 1 % i ett samhälle ägnar sig åt personlig utveckling – skulle det markera en omätlig förbättring för alla komponenter i det samhället – både bland de fysiska personerna – men även bland institutionerna och miljön där...

Grayscayles

Därför är Grayscales seger mot SEC betydelsefull och viktig

Man har beviljat Grayscales begäran om granskning, vilket innebär att SEC kommer att behöva granska Grayscales tidigare avvisade ETF-ansökan och kanske komma med bättre skäl för att avslå den igen. USA är ett steg närmare att ha en bitcoinbörshandlad fond (ETF) på spotmarknaden, den heliga graalen för finansiella kryptoprodukter. På tisdagen levererade en panel med tre...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.