Välkomna att prenumerera på Bladet!

Välkomna att prenumerera på Bladet!

Utan våra trogna läsare – existerar inte Bladet. Vi är därför mycket tacksamma för alla som läser oss och prenumererar på Bladet – och som därmed gillar det vi gör. Varje ekonomiskt bidrag hjälper Bladet att utvecklas och att överleva. Det senaste året har vi blivit attackerade från dels riksdagen och av Google. Vi har varit tvingade att byta server vid ett flertal tillfällen på grund av attacker och överbelastning då vi stundtals har väldigt mycket trafik in på sajten. Allt detta bidrar till att det är mycket resurser som går åt att driva en sajt som Bladet – att...

Sverige är kärnan i den djupa staten

Sverige är kärnan av den djupa staten – Sverige är genomkorrupt

LÅT ARTIKELN LADDA NÅGRA SEKUNDER INNAN DU BÖRJAR BLÄDDRA Sverige är kärnan av den djupa staten – och den djupa staten är en gammal entitet. Den djupa staten utgörs i grunden av insamling av information, vilket ger ett visst strategiskt övertag. Svenska Wallenbergägda storföretag som Ericsson och ABB, erbjuder länder telekominfrastruktur via Ericsson som finns i 184 länder och ABB möjliggör energiförsörjningen för samma telekominfrastruktur. Alla är beroende av samma telekominfrastruktur som Ericsson erbjuder; underrättelsetjänster, banker, terrororganisationer, politiker, militär, världsmedborgare, polis och kriminella organisationer. Ett globalt informationsflöde liksom ett globalt informationslagringssystem som har sitt säte i Sverige. Det är därför...

Upplysningpartiet

Kriminella gäng utgör absolut inget hot alls mot Sverige

Kriminella gäng – gängkriminalitet (organiserad brottslighet) – utgör 1-2% (100-150 miljarder) av Sveriges totala bruttonationalprodukt (7 081,7 miljarder). Varför får då gängkriminalitet så stor uppmärksamhet i media – och varför vill man från medialt som politiskt håll skapa en bild av att man förlorat kontrollen till människor som mördar barn, är avundsjuka på andra på grund av kläderna de bär och som markerar sin egna status genom att skryta om en livsstil som syftar till att berika sig själv på bekostnad av alla andra? I grund och botten handlar kriminalitet om avundsjuka – mellan främst vuxna – som hävdar sig...

sanningen

Ingen levande människa företräder sanningen – ingen lever för evigt

Hur du upplever världen och hur du väljer att förhålla dig till den – är upp till dig. Om du läser Bladet i tron om att du här ska få veta sanningen – för att bättre förstå vår samtid och vad som påverkar diverse nyhetsflöden så måste vi tyvärr göra dig besviken: Bladet är allt annat än förespråkare av sanningen. Vi är – liksom dig själv – snarare nyfikna på det som har bäring på verkligheten – och det som vi upplever som verkligt behöver inte alls vara verkligt för någon annan. Motsatsen är att förhålla sig till det som...

sanningen

Emotionell medvetenhet: att känna sig själv är början på all visdom

Aristoteles lär ha sagt, “att känna sig själv är början på all visdom”. Synonymer på visdom är bland annat klokhet, insikt, omdöme, förnuft, lärdom, vett, förståndighet och kunskap. Så hur kan djupare visdom och insikter om oss själva – som att förstå våra känslor – leda till klokhet och kunskap? Vi tror alla att vi... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader.

sanningen

Mycket information kommer komma via vårt nyhetsbrev

Mycket information kommer nu att förmedlas via vårt nyhetsbrev där vi har 2300 prenumeranter. Vi har lanserat vårt parti men nu behöver vi få fler personer med på tåget – vilket innebär att vi kommer söka sympatisörer/medlemmar/partikollegor. Det är enkelt att prenumerera på Bladets/Upplysningspartiets nyhetsbrev genom att scanna QR-koden nedan eller klicka på länken nedan:Prenumerera på Bladets och Upplysningspartiets nyhetsbrev! Ta del av unika artiklar och unik information via vårt nyhetsbrev. REDAKTIONEN Relaterat Prenumerera på Bladets nyhetsbrev! Välkomna att prenumerera på Bladet! Upplysningspartiet – nytt politiskt parti Bladet går in i politiken – vår ansökan har beviljats Bladet går in...

sanningen

Förstatligandet av banker i Indien: vad var behovet?

Förstatligandet av banker i Indien ges här en lista över banker i landet: Efter att ha blivit självständigt upplevde Indien uppkomsten av ett flertal banker som syftade till att uppfylla de ekonomiska behoven och drömmarna hos indierna. Som svar på dessa krav gick flera banker igenom en process för att bli statligt ägda. En statsägd bank är en bank där staten äger över 50 % av aktierna. För närvarande är Indien värd för en summa av 12 offentliga banker, som har genomgått denna statliga ägarförvandling och för närvarande övervakas och drivs av regeringen. Det var den 19 juli 1969 när...

UppLysningsPartiet

Upplysningspartiet – nytt politiskt parti

Vi lanserar idag vårt parti som heter Upplysningspartiet. Upplysningspartiet kommer ställa upp i framtida EU-val och riksdagsval. Vi har valt att lansera ett parti i syfte att markera slutet på ett föråldrat samhällssystem – och istället markera början på ett nytt, för möjlighet att börja applicera nya värderingar, nya strukturer och en ny kultur att förhålla oss till – som på sikt kommer leda till att människor kommer söka utveckling och förändring. Detta då allt fler människor kommer söka djupare mening till våra liv, våra relationer och den planet vi bebor. Det som var viktigt i det förra systemet –...

kriminalitet

Teorier och orsaker till kriminalitet – orsaker till att begå brott

Det finns flera teorier till varför vissa begår brott. Det finns dock ingen entydig förklaring till kriminalitet, utan brott är en hög komplexa fenomen som förändras mellan kulturer och över tiden. Aktiviteter som är lagliga i ett land (t.ex. alkoholkonsumtion i Storbritannien) kan vara olagliga i andra (t.ex. i strikt muslimska länder). Eftersom kulturer förändras över tiden – beteenden som en gång inte var brottsliga kan kriminaliseras (och sedan avkriminaliseras igen – t.ex. alkoholförbudet i USA). Som ett resultat finns det inget enkelt svar på frågan ’vad är brott?’ och därför inget entydigt svar på ’vad orsakar brott?’ Olika typer...

politik beviljat bladet

Bladet går in i politiken – vår ansökan har beviljats

Bladets ansökan om att starta ett politiskt parti har blivit beviljad. Nu börjar ett arbete att forma en organisation kring partiet och få in människor som befinner sig i ett växande – som söker personlig utveckling som rejäla och verkliga utmaningar i livet. Samt att få sympatisörer som vill något mer av samhället – något annat mot det vi har idag. Där självbedrägeri och självbejakande – byts ut mot att bejaka varandra i förhållande till varandra. Där gemenskap och samarbete står i fokus. Vi befinner oss i en brytningstid. Världen kommer aldrig mer att bli densamma. Vi ber att få...

obama

Newsweek 2012: Barack Obama är den första homosexuella presidenten

Barack Obama var den första homosexuella presidenten? I åratal har ett rykte spridits på sociala medieplattformar att ett omslag från tidningen Newsweek från 2012 innehöll dåvarande U.S.A. President Barack Obama med en regnbågsgloria som cirkulerar hans huvud med texten, “DEN FÖRSTA GAY-PRESIDENTEN.” Ett omslag till ett nummer av Newsweek Magazine från 2012 som på ett autentiskt sätt avbildade dåvarande U.S.A. President Barack Obama med texten “DEN FÖRSTE GAY PRESIDENTEN.” Påståendet tog fart i september 2023, efter att den tidigare Fox News-värden Tucker Carlson intervjuade Larry Sinclair – en man som i flera år har hävdat att han tog droger och...

Marionetthärskare

Marionetthärskare – politiker är marionetter och skådespelare

En marionetthärskare är en person som har en titel som indikerar innehav av politisk makt, men som i verkligheten antingen är lojal mot eller kontrolleras av utomstående individer eller krafter. Sådan makt utifrån kan utövas av en utländsk regering, i vilket fall en marionetthärskares domän kallas en marionettstat. Men en marionetthärskare kan också kontrolleras av interna krafter, till exempel icke-valda tjänstemän. En galjonsmonark, som källa till legitimitet och möjligen regering, har varit den använda regeringsformen i flera situationer och platser i historien. Sveriges monarki och svenskt statsskick -till exempel. Det finns två grundläggande former av att använda marionetter/skådespelare som monarker...

utveckling

Personlig utveckling: steg närmare det samhälle som vi alla vill ha

Personlig utveckling kommer leda till samhällsförbättring och samhällsförändring – och tar oss steg närmare det samhälle som vi alla vill ha. Detta då om varje person i ett samhälle inser vikten av personlig utveckling – och därmed utvecklar sig själva med 1 % – bör samhället som helhet få en förbättrad livskvalitet med 1 %. Det borde te sig så enkelt att om 1 % i ett samhälle ägnar sig åt personlig utveckling – skulle det markera en omätlig förbättring för alla komponenter i det samhället – både bland de fysiska personerna – men även bland institutionerna och miljön där...

Grayscayles

Därför är Grayscales seger mot SEC betydelsefull och viktig

Man har beviljat Grayscales begäran om granskning, vilket innebär att SEC kommer att behöva granska Grayscales tidigare avvisade ETF-ansökan och kanske komma med bättre skäl för att avslå den igen. USA är ett steg närmare att ha en bitcoinbörshandlad fond (ETF) på spotmarknaden, den heliga graalen för finansiella kryptoprodukter. På tisdagen levererade en panel med tre... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.

verkligheten

Nyheter som beskriver verkligheten får i regel mindre utrymme

Nyheter som beskriver verkligheten – hur det verkligen förhåller sig – får i regel mindre utrymme. De som får minst information om en dramatisk händelse är de som uttrycker mest oro och har störst behov av att kommunicera om händelsen. Många använder pushnotiser men få klickar vidare till själva nyheten. Det visar två forskningsrapporter från... To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.

trasigt

Ett sargat samhälle ur ett sargat samhällssystem

Vi har nått vägens ände på nuvarande samhällssystem. Ett samhällssystem som har varit mycket dåligt grundat från början. Ett samhällssystem som bygger på egennytta, lögner, desinformation, spionage, massövervakning, girighet, vinstmaximering, omfattande krig, falsk flagg operationer, polarisering, massflykt/massinvandring och att systematiskt få den stora massan blind inför det faktumet att den är grundlurad. Med tanke på hur samhällsystemet ser ut i grunden – hade det inte kunnat bli på något annat sätt. Vi befinner oss i en brytningstid – till följd av att nuvarande samhällssystem totalt har havererat. Till följd av att man 1971 avskaffade guldmyntfoten – började man trycka enorma...

deep state

Sveriges relation till den djupa staten och “deep state”

I Sverige har vi ingenting annat än den djupa staten – “deep state”. Det beror på att Sverige är kärnan av den djupa staten (deep state). Alltså – Sverige är modern till den djupa staten. Dom eller de som fortfarande tror på demokratin – så som den förklaras i medier, av politiker och lovsjungs av näringslivstoppar – har ett jobb att göra – att rannsaka sina vanföreställningar om vad som är sant och riktigt – och vad som faktiskt är lögner. Är det otroligt att tänka sig tanken – att ett land som har skapat nazism, plundrat Ryssland och som...

EU-valet Bladet

Bladet går in i politiken – ställer upp i EU-valet 2024

Bladet ställer upp i EU-valet 2024 med vårt parti. Bladet är ett långsiktigt projekt med ambitioner och vilja att samla goda krafter som vill utveckla ekonomin och politiken till att bli något annat än vad det är idag. Vi drivs av en inre längtan efter att ersätta dagens karriärpolitiker som engagerar sig i politiken enbart för att fylla den egna plånboken – snarare än att tjäna den egna befolkningen. Ett samhälle som är byggt på egennytta formar det samhälle som vi nu har – ett samhälle som vi inte längre vill ha, och egennytta är kortsiktigt, kontraproduktivt och helt enkelt...

framtidsvision

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Bladet presenterat här vår framtidsvision för Sverige. Med vår framtidsvision vill vi säga att det är hög tid att förlåta det som har varit – och gå vidare. Det gynnar vare sig Sverige eller övriga världen att vi står och pekar finger mot som som inte har förstått eller ens vill förstå att världen aldrig kommer bli densamma igen. Världen står inför en gigantisk förändring i takt med att allt fler människor på vår planet vänder sig ifrån dagens samhällssystem och söker utveckling och djupare mening. Man har insett att livet med 30 mobiler, 40 tv-apparater och 7 bilar inte...

Lagos

Nigerias huvudstad Lagos en av världens krypto-hubbar

Den nigerianska staden Lagos – med sina 18 miljoner invånare – är rankad bland världens 20 främsta kryptonavstäder. Det framgår av resultaten av en studie av Recap, kryptotillgångsförvaltningsföretaget. Varannan människa i Nigeria växlar kryptovalutor regelbundet, till följd av att Nigerias valuta nairan är instabil och inflationen plågar konsumenterna. Förutom Lagos finns ytterligare fem afrikanska städer, nämligen den angolanska staden Luanda, Nigerias Ibadan och tre sydafrikanska städer – Kapstaden, Johannesburg och Pretoria – bland de 50 högst rankade kryptostäderna. Enligt resultaten av en nyligen genomförd studie av Recap, ett företag för förvaltning av kryptotillgångar, är den nigerianska staden Lagos den enda...

värdefullaste

Ett samhälle byggt på pengar – när hälsa är det mest värdefullaste?

Har du frågat dig själv varför samhället är byggt på pengar – när vänskap (relationer) och hälsa är det mest värdefullaste vi har? Undersökningar visar att lycka beror på hälsa och vänner – inte på pengar. Dessutom har hälsa ett reellt värde – eftersom hälsa utgör grunden till allt – jämfört med dagens pengar vars värde är noll. För många triggar ordet “värdefullt” automatiskt tankar på pengar eller rikedom. Om det inte är det första man tänker på – så är det i alla fall nära. En artikel publicerad i Forbes hävdar att en majoritet av framgångsrika människor nämner tid...

kärlek

Hur man har sex som vuxen – anknytning och kärlek

Kärlek, sex och anknytning. Livet består av tre stora områden: födseln, döden och sexualiteten. Om vi vill få en förändring på planeten jorden – politiskt och moraliskt – så behöver vi förändra dessa tre områden – annars skrapar vi bara på ytan med lite nya idéer. Så när vi förändrar sexualiteten från att vara konsumtionsinriktad – att vilja konsumera nya sensationer för att få en snabb orgasm för att därmed stilla sin kåthet – så förändrar vi också synen/känslan vi har på och inom oss själva. För att istället få en sexualitet om att vilja ge det bästa av sig...

demokrati

Sverige har enorma problem att ge trovärdighet till sin demokrati

“Endast Sverige svenska krusbär har”? Ja – kanske är det så – men sett till demokrati och medborgarbestämmande – så ifrågasätter vi härmed hela det demokratiska systemet – och använder Sverige som ett skräckexempel. Anledningen till varför beror på det stora demokratiunderskott som banksystemet ligger till grund för, att ett fåtal privatägda aktörer skapar det allmänna betalningsmedlet som är pengar. Pengar som direkt styr och påverkar politiken i en given riktning – eftersom all form av politik ska förhandlas med och finansieras med pengar. Det innebär att ett fåtal aktörer/medborgare direkt påverkar politiken i en given riktning. Om inte det...

synkronisering

Synkronicitet och synkronisering – vad innebär det?

Synkronicitet är ett relativt nytt ord och ordet är besläktat med synkronisering, men med i princip motsatt betydelse eftersom synkronisering är en (av människan) organiserad samordning i tid – exempelvis att en buss avgår fem minuter efter att tåget har anlänt. Ordet synkronicitet baseras på synkron = samtidig efter grekiskans sýnkhronos. Det är ett begrepp som står för “ett iakttagbart meningsfullt...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
självutveckling

Anledningar till varför människor inte investerar i sin självutveckling

Det är mycket sällsynt att man springer på någon som är villig att investera i sig själv och sin egen självutveckling. Frågan man då behöver ställa sig är – om du inte är villig att investera för självutveckling av den viktigaste personen i ditt liv – nämligen dig själv – kommer du då att kunna...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
landskap

Nytt politiskt landskap – nya politiska företrädare och klaner

Det håller just nu på att växa fram ett nytt politiskt landskap i Sverige som företräds av medborgare som har djupare förståelse om dels samhället – men framför allt om sig själva. På sikt kommer detta leda till att samhället förändras i grunden – i takt med att nuvarande ekonomiska och politiska system – byts ut och ersätts – med nya ledare. Utvecklingen drivs och leds av de klaner som blir allt fler runt om i landet – något som Bladet tidigare har skrivit om – dit svenskar söker sig i tusentals för att söka gemenskap med likasinnade – men...

befolkning

25% av en befolkning kan förändra ett samhälle i grunden

Endast 25% av en befolkning krävs för att omforma ett samhälle. Det visar forskning publicerad 2018 – där en engagerad minoritet kan påverka den stora massan och förändra sociala konventioner i grunden. Därför – all form av större förändring – börjar alltid med en själv. Därefter kommer den större massan av en befolkning att entusiasmeras, och påverkas till att följa efter. När en minoritet som består av en fjärdedel av en grupp eller befolkning, som engagerat sig i social förändring, kan dom konsekvent etablera en ny norm i den större gruppen. Därmed kan en fjärdedel påverka och förändra beteenden på...

robotar

Människor är programmerade robotar – ska vi fortsätta vara det?

Oroar du dig över AI och att robotar ska ta över – utan att bekymra dig för att alla människor redan är programmerade “robotar” för att anpassa oss till ett liv och till att göra saker som vi själva kanske innerst inne inte vill? Varför dricker vi oss redlösa och skjuter raketer på nyår –...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
undermedvetna

Vårt undermedvetna styr oss 95% av tiden

Det undermedvetna styr oss 95% av tiden – och fattar de flesta av våra beslut. Det undermedvetna sitter inne med våra sanningar och övertygelser. Det är vårt undermedvetna som gör oss till dom vi är – och det är vårt undermedvetna som driver våra handlingar och beteenden. Neocortex är den yttersta delen av hjärnbarken i hjärnan. Neocortex återfinns bara...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
Bariloche

Vatikanen hjälpte framstående nazister att fly till Bariloche, Argentina

Staden och regionen Bariloche i Argentina är dränkt i kunskaper om nazismen. En del av den är sann, en del av den är falsk. Det största och kanske mest upprörande påståendet är att Hitler flydde till Argentina med Eva Braun i Inalco-godset utanför stadskärnan. Det anses dock allmänt vara sant att Hitler och Eva Braun...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
leda

Hur du lär dig att leda dig själv – och varför det är viktigt

Vill du bli lyckligare, ha mer inflytande, leda dig själv till att ta bättre beslut och bli en mer effektiv ledare? För att lyckas med att leda dig själv – är det viktigaste för dig att utveckla självkännedom. Det är kännedomen om dig själv som kommer att bidra till att du kommer i mål med...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.