Trump-anhängare

Vad vill du få ut av upplysning – och – vem kan du lita på i upplysningarbetet? För en sak kan man vara helt jävla säker på, att oavsett vem som är president (eller utges för att vara president i USA) – så finns det dom som planerar och lägger upp strategier i bakgrunden. Dessa planeringar och strategier är redan klara – och bearbetas/aktiveras; minut för minut, timma efter timma, dag efter dag, månad efter månad och år efter år.

Att kriget i Ukraina drabbar civilbefolkningen och att båda sidor som deltar i den väpnande konflikten ansvarar för detta – är odiskutabelt. Den som hävdar något annat är på riktigt dum i huvudet (läs: felinformerad).

Det är många ”vakna” som just nu går omkring och följer nyhetsrapporteringen om allt som händer i vår omvärld som om vore det en film. ”Snart kommer den stora uppgörelsen då all ondska förintas och vi kan leva som sunda och vakna människor kring en lägereld då dom onda bankerna och dess ägare har blivit tillintetgjorda”.

Saken är – att det dom gör – dom som förintar den djupa staten – är att bryta ner systemet – och man gör det på ett sätt som skapar misstro och misskreditering till samma system. Utöver detta så kommer det inte hända speciellt mycket. Det kommer inte bli ett gigantiskt uppvaknande av att alla människor på planeten förstår vad som händer runt om i världen just nu. Den absoluta majoriteten av världsbefolkningen kommer inte förstå – för att dom helt enkelt inte vill förstå.

Erkänner man för sig själv att man har tillåtit sig själv att bli lurad – så erkänner man också att man själv är och har varit en stor bidragande orsak till att systemet har kunnat fortleva så länge som det har – trots dess fundamentala brister. Och här ska var och en tillåta sig själv att erkänna: vi har alla gillat, nyttjat, berikat oss och använt oss av systemet till våra fördelar – vi har alla ansett att systemet (ekonomiskt och politiskt) är ett bra system, ty vi har alla varit en del av det – och navigerat känslomässigt till dess att några av oss har insett att systemet har stora brister – och det inser man inte på en kafferast. Det är ett arbete man får göra själv för att inse.

Oavsett vem som håller i taktpinnen – oavsett vem som dirigerar vad – så befinner vi oss i en brytningstid – av att människor i allt större utsträckning söker sig ifrån rådande system – till något annat.

Många – för att inte säga alla – som sysslar med upplysning är kvar i samma system – för att informera om systemets brister, och att peka ut vem som är god, vem som är ond, vem som har förstått och vem som inte har förstått. Ett riktigt jävla dravel alltså.
Men när det jobbet är klart – och det jobbet anses vara färdigt – när man börjar implementera ett nytt system – och då den implementationen redan har påbörjats – och har pågått i många år. Vi har redan börjat gå – allihop – bara att vissa av oss är mer införstådda än andra.

När man förstår sig själv på djupet – så upphör intresset av att hävda sig, av att konkurrera. Man inser sitt eget värde – och därigenom inser man andras värde.

Det nya systemet företräds av ledare som i minst 40 år har ägnat sig åt personlig utveckling – som nu vägleder andra. Detta är människor som inte märks, syns eller hörs i den offentliga debatten – men även dom verkar i bakgrunden – med enda mål att få en medvetet medveten befolkning – för att ge människor redskap att bättre förstå sig själva och sina känslor. Detta är människor som anser det vara sin livsuppgift att ge sina kunskaper och färdigheter vidare till andra – som i sin tur kan ge det vidare till andra – då man inser vilken mänsklig revolution vi står inför.

Av samma anledning har BLADET beslutat sig för att sluta rapportera nyheter – eftersom inget gott kommer av det – – alls. Vill man sen söka att förstå sin historia bättre – kan man använda Bladet som en ren informationssajt – och det tycker jag definitivt att man ska göra, därför att ju fler som kan sin historia, och som i djupet förstår vad som föranlett rådande ekonomiska och politiska system – kan också förstå varför det har havererat – så vi inte hamnar här igen.

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Bladet fortsätter utvecklas – tar helg med likasinnade

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Den inre resan: vägen till samhällsförändring