fri

Frågan om återvandring har verkligen blivit aktuellt i och med att invandringen inte längre fyller sin funktion – eller har tjänat sitt syfte – att finansiera svenskarnas skenande räntekostnader.

Aftonbladet skriver att Migrationsverket har fått i uppdrag att öka återvandringen. Detta efter att myndigheten systematiskt hjälpt till att lura människor till Sverige.

Fler personer ska självmant lämna in sitt uppehållstillstånd och lämna Sverige. Men det arbetet går trögt berättar Migrationsverkets generaldirektör i SVT Agenda.

Regeringen vill se att fler människor som invandrat till Sverige återvandrar. Man har gett Migrationsverket i uppgift att öka återvandringen bland personer med uppehållstillstånd.

Antalet personer som faktiskt väljer att återvandra är få.

– Förra året var det två personer. Hittills i år är det en. Det ser ut ungefär så, kanske 40 personer de senaste tio åren.

För att öka återvandring får man ersättning från staten på 10 000 kronor när man lämnar in ett uppehållstillstånd.

Ribbenvik menar att 10 000 är ”väldigt lågt”, jämfört med till exempel Danmark som erbjuder 200 000 kronor till återvandrare.

– Vi har också bedrivit projekt i hemländerna för att man ska ha nånting att landa i. Vi ser ju att det har ett blygsamt resultat. Men sen har det inte varit fokus på detta, så det har varit en fråga som legat långt ner, säger Ribbenvik.

Nu när man fått uppdraget att lägga fokus på återvandring så har man startat en informationskampanj. Migrationsverket har bjudit in kommuner och frivilligorganisationer till ett möte där man ska informera om återvandring – det vill säga på motsvarande sätt som Migrationsverket arbetade när man manifesterade för massinvandring.

– Jag tror att alla som har lämnat sitt land har hemlängtan, men som också skulle kunna tänka sig att permanent återvända till sitt hemland.

Lagen kring återvandring är från 1984 och enligt Tidöavtalet vill man utreda hur återvandring kan ”kraftigt stimuleras och med andra medel öka”.

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi sa i SVT:s Agenda igår när hon mötte migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på debatt, att regeringens informationskampanj om återvandring är ett sätt att få invandrare att känna sig ovälkomna i Sverige.

– När det här förslaget kommer i kombination med angiverilagar, visitationszoner och kollektiv bestraffning. Då möter jag människor i princip varje dag som känner en jätteoro, sa Stenevi.

Malmer Stenergaard sa å sin sida att hon inte ansåg att förslagen är särskilt dramatiska.

– Om man tänker att man har flytt hit på grund av exempelvis krig och det nu är en bättre situation i hemlandet. Då är det väl rätt naturligt att man i många fall vill vända åter, sa hon.

REDAKTIONEN

Relaterat

Nu kan Sverige bli svårast att bli medborgare i Europa

SAMLINGSARTIKEL: invandringen är planerad och organiserad

Regeringen kan ändra grundlagen för att riva upp medborgarskap

Invandringens syften är ekonomi och polarisering – svenska myndigheter VILL ha konflikter

Carola är förtvivlad över invandring och samhällsutvecklingen

Invandringen fyller ingen funktion längre – vad händer nu?

“Sveriges brottsuppgång är självförvållad pga massinvandring”

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige