evigt

Det kan tyckas paradoxalt med att de dåliga nyheterna är att ingenting varar för evigt, och att de goda nyheterna är att ingenting varar för evigt.

Det är vanligt att vi alla i våra liv strävar efter relationer som aldrig någonsin kommer att blekna. Vi vill ha lyckliga stunder som aldrig kommer att ta slut. Det är sant och naturligt att när man investerar sin tid, sina pengar och sitt hjärta i något, att man vill att investeringen ska betala av sig under lång tid, och på så sätt löna sig. Men verkligheten är den – att ingenting varar för evigt.

Det enda vi vet och kan ta ansvar för är det vi har här och nu. Vi vet vår historia, det som har hänt, men vi vet ingenting om imorgon. Morgondagen kan rent av inte vara lika bra som idag. Ingenting varar för evigt och de saker du har idag kanske inte finns där imorgon och det kanske inte gör dig lycklig heller längre.

Naturen förvarar inte heller alla träd för evigt. Varje bäck flyter inte vid tidens slut. Under livets gång har du säkert haft många relationer genom åren. Inte alla finns kvar, men du är fortfarande glad att få kontakt med och att träffa nya människor och få nya vänner.

Om du inte är försiktig kan du lägga all din energi på att försöka bygga något som du tycker (läs tror) ska vara för evigt. Det är en illusion av att försöka skapa kontroll över det vi inte kan kontrollera, det vill säga framtiden. ”För evigt” är verkligen oövervinnerligt. Jag tror att ett bättre tillvägagångssätt är att bygga något som är anpassningsbart och kan förändras och till och med växa sig starkare genom förändringar. Det är ju också förändringens tjusning – att leva ett liv som är ovisst och okontrollerbart. Det skapar spänning och ger härlig energi till livet. Livslust om man så vill.

Att gå dit man själv vill – och skapa energi åt en själv – och ge av sin egen energi till andra. Tillåta sig själv att vara en del av det stora världsträdet – där vi alla har en roll att fylla. Där allting är en symbios av att vi ger av varandra, till varandra.

För att skapa starkare relationer, ska man inte hålla sig fast vid hur starka relationerna är nu idag. Tillåt dig inte att tro att dina relationer nu kommer att vara desamma under många år framöver. Uppskatta istället människorna runt omkring dig för vilka de är nu, och var öppen för att uppskatta dem för vem de kommer att bli framöver. Och umgås du med människor som inte utvecklar sig själva – så är du i fel gäng. Det är inte där du vill vara – för människor som inte vill utvecklas – det är sådana människor som vill skapa kontroll utifrån sina hjärnspöken. Allt för att slippa utvecklas. Människor som inte vill utvecklas och som inte tar ansvar för sin egen utveckling – det är också sådana individer som skuldbelägger andra.

Definiera inte dig själv utifrån vem du är idag. Definiera istället dig själv utifrån dina ideal och ditt engagemang för att alltid förbättra dig själv. Ju mer du förändras, desto mer förstår du att ingenting varar för evigt.

Du bör leva ditt liv genom att acceptera att allt kommer att vara över och slut – idag eller imorgon. Ju mer redo du är att acceptera att allt har ett slut, desto snabbare kommer du att se stora förändringar komma.

Det är för oss alla att inse att ingenting varar för evigt – och sätter man sin tilltro till sin plånbok så kan man vara helt på det klara med att ens förmögenhet heller aldrig kommer vara för evigt.

Det paradoxala med att veta att allt har ett slut – är insikten av att sorg kommer utav tacksamhet – och ur tacksamhet kan vi känna glädje och harmoni, och möta sorgen med vördnad.

REDAKTIONEN

Relaterat

Skapa närvaro genom att aktivera dina känslor – hjärtats intelligens

BLADET ändrar från NYHETER till UPPLYSNING

Bland vita hattar och Trump-anhängare

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Bladet fortsätter utvecklas – tar helg med likasinnade

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Den inre resan: vägen till samhällsförändring