intelligens

I vetenskapen har man börjat tala allt mer om att hjärtat har en intelligens. Känsloförankrade uttryck så som hon talade ur hjärtat eller hjärtat blöder kan vi alla känna igen, och hjärtat är alltså inte bara en högeffektiv pump som mäktar med att pumpa 30 liter blod i minuten, utan det har också en egen intelligens som består av 40 000 neuriter. Dessa påminner om självständiga hjärnceller, som sänder fler signaler till hjärnan än tvärtom.

Forskning pekar mot att hjärtat härbärgerar intuition och produktion av oxytocin (kärlekshormonet), som främjar anknytning, medkänsla och frid. Enligt Harvard Medical School påverkar kemiska processer mellan hjärta och hjärna båda organen. Hjärtats hälsotillstånd kan alltså påverka hjärnan och sinnet.

Forskarna har upptäckt att negativa känslor gör hjärtrytm och hjärnvågor osynkroniserade. Positiva känslor skapar rytm och samstämmighet. Andra studier indikerar att hjärtat både känner, tänker och minns. Hjärtat signalerar till frontalloben, hjärnans exekutiva centrum, där vi tänker.

Hjärtat har också kontakt med det äldre limbiska systemet. Vi kan väl påminna oss om att det storartade i livet inte kommer från intellektet, utan istället föds glädje, vänlighet, gemenskap, mod, förlåtelse, hopp och kärlek i hjärtat.
Musik berör oss människor så att hjärtat reagerar före hjärnan och signalerar sen upp till hjärnan.

Dr Barbara Fredricksons studier har visat att när människor lär sig att generera mer glädje, tacksamhet och kärlek i det dagliga livet, öppnar det upp stora fördelar för ens mentala och fysiska hälsa. Samtidigt tar man sig tillbaka snabbare från negativitet, vilket är väletablerat skadligt för välbefinnandet.

Barbara Fredrickson är professor vid University of North Carolina i USA. Hon har i över 20 år forskat på kärlek och ”the science of emotions”; känslornas anatomi. Det vill säga vad kärlek betyder på en kroppslig nivå. När det gäller våra känslor säger Fredrickson att vi har “mer kontroll än vi tror”.

Människor med demenssjukdom minns ofta utifrån sina sinnen. Dofter och smaker kan väcka minnen. Genom att kombinera olika sinnen kan man aktivera känslor av olika slag. Att fånga och återuppväcka positiva minnen och att leda uppmärksamheten till något speciellt kan tex göras genom att aktivera smak, känsel och lukt.
Att servera flädersaft och låta personen lukta på en fläderblomskvist kan väcka glada sommarminnen.

Kärlek kan rent vetenskapligt definieras som positivitetsresonans – ”positivity resonance” – vilket innebär en positivt laddad kontakt eller anknytning med andra levande varelser. För att få ett möte med en annan människa är första förutsättningen att man delar en eller flera positiva känslor, för det leder till en synkronisering mellan en själv och den andra personens biokemi och beteende.

Därefter, om det blir ett nästa steg, så innebär det en ömsesidig investering i varandras välmående och att man bryr sig om varandra. Det är detta som Barbara Fredrickson kallar för positivitetsresonans; detta ömsesidiga växelspel som skapar grunden för kontakt och kanske även kärleksband mellan två människor.

I vår stressfyllda samtid har vi stor glädje av meditation. I meditationen aktiveras nämligen den delen av autonoma nervsystemet, som lugnar hjärtat samt hjärna och på så vis skapas harmoni i kroppen.

REDAKTIONEN

Relaterat

BLADET ändrar från NYHETER till UPPLYSNING

Bland vita hattar och Trump-anhängare

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut