vaknar

Många som titulerar sig själva för ”vakna” – är i själva verket sovande. Därför att många vakna tillåter sig tro på sina tankar – utan att inse att detta är själva sjukan. Man lever med villfarelsen att man är intellektuell, men det är bara hjärnan som man låtit ta kontroll över en. Det är nästan som om man vore besatt, utan att veta om det. Man tror att det är en själv som styr och kontrollerar sina tankar – men så är det inte. Det är en programmering av socialt arv, skola, vänner och media.

Början till frihet och att vakna upp är insikten att du inte är det som du tror att du styrs av – dvs dina tankar. När du förstår det kan du observera dina tankar. Och så snart du börjar iaktta dian tankar aktiveras en högre medvetandenivå.

Du börjar förstå att det finns en oerhörd intelligens tillgänglig bortom tankarna, och att tankarna bara är en liten aspekt av den intelligensen. Du inser också att allt som verkligen är viktigt – skönhet, kärlek, kreativitet, glädje, inre frid – uppstår ur någonting bortom intellektet.

Det är nu man börjar vakna – till insikter av att människor styrs av sina känslor – och inte av sina tankar. Med dessa insikter inser man också att man har ett jobb att göra – att komma sig själv närmare – att förstå sig själv på djupet – för att kunna växa som människa – och för att utvecklas.

Just nu – inte bara i Sverige utan runt om på planeten – vaknar tusentals människor upp till dessa insikter – och påbörjar en inre resa. Har du påbörjat din – eller sätter du fortfarande din tilltro till Trump och hans vänner Putin och Xi för att dom ska rädda dig ifrån dig själv?

Är du vaken eller sovande..

REDAKTIONEN

Relaterat

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Bladet fortsätter utvecklas – tar helg med likasinnade

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Den inre resan: vägen till samhällsförändring

Guldmyntfoten: Den västerländska kulturen gick under 1971