uppdateras

Sverige är en bankdiktatur sminkad som en humanitär stormakt. Detta har man gjort systematiskt för att vilseledda den svenska befolkningen, för att befolkningen för det första ska få intrycket av att de har något att säga till om (rösträtt). För det andra har man använt samtliga medier för att hålla svenskar i schack för att svenskar inte ska få insikt i hur geopolitiken ser ut i grunden, dvs, hur den långsiktiga planeringen för samhället ser ut eller vem som tjänar på vad. Här har Sveriges ledning varit mycket duktiga och flitiga. För det kräver ett gediget engagemang, att medvetet vilseleda ett helt folk, för att folket ska få uppfattningen om att de lever i en humantiär stormakt, och inte i en diktatur.

I den humanitära stormakten Sverige lever svenskar i tron om att ha kunskap om gångertabellen, att ta körkort, fika, shoppa på Gekås, dricka läsk, titta på Allsång på Skansen, pensionsspara och att ta bostadslån är grunden för att leva i ett upplyst och starkt demokratiskt samhälle. Ett samhälle där vuxna svenskar är tvingade att skicka sina barn till svenska skolor som inte lär svenska barn att få ett rikt ordförråd så att barnen som vuxna bättre har förmåga att tänka genom att förmå att sätta ord på sina tankar och känslor. Svenska barn får inte heller lära sig den sanna historian, om vare sig Sverige eller världen, utan får istället lära sig en uppdiktad version av hur historien har sett ut. För vem upptäckte egentligen Amerika först; vikingarna eller Colombus?

Eller att Benjamin Franklin var USA:s ambassadör i Paris och den 28 september 1782 hade han av kongressen fått uppdraget att vara sändebud till kung Gustav III av Sverige. Eftersom Franklin verkade i Paris fördes diskussionerna med den svenske ambassadören vid franska hovet, greve Gustaf Philip Creutz. Den 3 april 1783 skrev de båda under avtalet. Detta var det första avtal USA undertecknade med ett annat land, som inte var direkt involverat i revolutionskriget. Sverige blev därför det första neutrala landet som erkände den unga amerikanska republiken.

Eller att svenskar får lära sig den verkliga historian, om hur Sverige var ett enat land redan på 800-talet? Eller att Axel Oxentierna införde Stockholmsbyråkrati, och att Stockholm plundrat norrland på dess naturresurser i syfte att berika sig själva? ”I norrland hava vi ett Indien..”

Svenskar får lära sig om hur det bankfinansiella systemet fungerar – men ingen har informerat svenskarna om att banksystemet i grunden är ett mycket instabilt system som tenderar att köras i botten på grund av att man skapar pengar genom att privata affärsbanker beviljar lån, och att vi förr eller senare kommer få ett banksystem som är mättat på skuld. Detta till följd av att den ackumulerade räntekostnaden inte går att finansiera till slut, då man hela tiden behöver bevilja nya lån och därmed skjuta till mer pengar i samhället. Och där är vi nu, eftersom banksystemet är mättat på skuld (skuldmättat). Det är alltså RÄNTAN som är problemet – och som ligger till främsta grund att samhället utvecklats i en given riktning.

I en sann demokrati – hade man upplyst folket om hur banksystemet fungerar och i en sann demokrati, hade man inte förenklat (läs fördummat) språket utan hade istället lärt ut och uppmanat svenskar att förkovra sig i det svenska språket för att få ett utpräglat ordförråd. Men i en bankdiktatur, som Sverige alltså är, har man inte folkets bästa för sina ögon. Man har endast utgått ifrån sin egennytta i sin strävan att berika sig själv på allt flers bekostnad.

Av samma anledning har samtliga svenska medier – inklusive alternativa medier – inte upplyst folket om varför Sverige de senaste åren har haft massinvandring, och varför man har kallat Sverige för humanitär stormakt. För det är inte på grund av humanitära själ som Sverige har haft massinvandring – och tror man det – då har man väldigt begränsad tankeförmåga – för Sverige är allt annat än en humanitär stormakt. För den enda anledningen till att Sverige har haft massinvandring, handlar om att få in fler användare in i det bankfinansiella systemet – ingenting annat!
Allting annat i vårt samhälle kretsar kring banker och skulder/pengar – varför skulle massinvandringen inte göra detsamma?

En annan viktig faktor att lyfta är, att inte en enda svensk media, politiker eller ekonom talar om hur pengar skapas – att pengar skapas genom beviljandet av lån. Det vill säga; pengar=skulder. Detta vill man helt enkelt inte att folket ska få reda på – än mindre förstå – för det skulle bevisa och förklara det gigantiska bedrägeri som svenska makthavare har utsatt det svenska folket för.
Och det skulle bli tydligt för allt fler – att Sverige verkligen är en bankdiktatur.

Vår svenska historia genomsyras av egennytta – att se till sig själv och skita i andra. Det är den sanna svenska kulturen – och det är denna kultur som vi har att förhålla oss till i vårt samhälle. En kultur som försvagar sammanhållningen i landet och som därmed sliter isär samhället. En sådan kultur vill SD tillsammans med samtliga av de andra riksdagspartierna behålla.

Inser man inte att man är grundlurad – så kan man i alla fall lita på en sak; svenska företag är på topp-tre-listan över världens mest korrupta, de verkar finansiera terrororganisationer för att få igenom det de vill ha och önskar – och de skapar pengar genom att skuldsätta ett helt folk. Sverige är dessutom kärnan i den djupa staten.

Varje svensk bör ställa sig frågan, att om ingen politiker eller inhemsk journalist/media, adresserar problemen i verkligheten, kan då detta leda till en upplyst och medveten befolkning – då en upplyst och medveten befolkning utgör grunden till att ens kunna ha demokrati?

Andreas Swedberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply