journalistik

Bladet bedriver objektiv journalistik som bygger på att granska och ifrågasätta information. Bladet bekänner sig inte till vare sig höger eller vänster – blå eller grön – som nazister eller kommunister. Faktum är, att vi har förkastat hela det politiska spektrumet som bygger på att människor klistrar epitet på varandra för att begränsa människors tankeförmåga och ifrågasättande – där man enbart förmår att hålla en linje – en tanke i huvudet åt gången. Vi ifrågasätter kort och gott hela det politiska etablissemanget och det politiska systemet, som vi menar är genomkorrumperat av några få, som inte företräder folket i nationen Sverige – utan som endast ser till sina egna intressen – och det är dessa egenintressen som Bladet finns till för att granska och lyfta fram i ljuset av verkligheten. Bladet verkar för en mer upplyst och medveten befolkning!

Vi har nu fått epitetet Putinister påklistrade på vår tidning – då man gått ut och tagit ställning gentemot mig som Bladets Chefredaktör och ansvariga utgivare. Detta ser jag mycket allvarligt på. Föga förvånande kommer kritiken från riksdagen och Sverigedemokraterna – som ju kontrollerar allehanda så kallade alternativa medier – och propagerar ut sitt budskap om att de stora samhällsproblem som Sverige har – beror på invandrare och invandring. Att invandrare utgör det stora direkta problemet liksom hotet mot Sverige är en komponerad uttjatad lögn. Bladet har tidigare skrivit om att de gamla medierna (msm-medier) tillsammans med de alternativa medierna, inte kommer överleva år 2022. De är helt enkelt inte relevanta längre, och de kommer dö sotdöden, och det är så att säga, vägens ände för ägardirektivstyrda medier som inte tjänar folket, utan som endast lyder och förhåller sig till egenintressen, som bygger på ren vilseledning. För vem hade väl kunnat ana – att massinvandringen är strategiskt planerad och iscensatt av en korrupt elit – som vill fortsätta ge energi åt sitt korrupta och rätt meningslösa penningsystem?

Attacken mot Bladet – är en attack mot den fria och oberoende pressen liksom journalistiken – och är därmed en direkt attack mot Sveriges befolkning. Ty, utan oberoende journalistik, är inte Sverige bara en bankdiktatur sminkad som humanitär stormakt, utan är att betrakta som ett totalitärt samhälle utan någon form av yttrandefrihet överhuvudtaget. Av denna anledning existerar Bladet som en vägledare för upplysning – och vi uppmuntrar våra läsare att använda vår sökfunktion som källa till kunskap. Detta då vi, till skillnad från de övriga riksdagspartierna och allehanda medier i Sverige, värnar folket och folkets intressen.

Bladet är tydliga med att vår ambition är att väcka opinion för att sparka ut samtliga politiker ur riksdagen som inte förhåller sig objektiva, och som inte upplyser befolkningen om sakens sanna natur. Till exempel en sådan bagatell som hur Sverige styrs – egentligen.

Nu är Bladet inga större beundrare av Sverigedemokraterna, och Sverigedemokraterna är uppenbarligen inga större beundrare av Bladet. Det är egentligen skit samma. Men ni ska ge fan i att klistra epitet på vår tidning enbart i syfte att tysta oss. Sådant trams och barnfasoner kan ni hålla på med i riksdagen. Jag förhåller mig inte till någon jävla lekstuga – och det kommer ni bli jävligt varse om inom en inte allt för avlägsen framtid!

Håll käften!

 

Andreas Swedberg
Chefredaktör och ansvarig utgivare på Bladet

 

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige