fri

Det undermedvetna styr oss 95% av tiden – och fattar de flesta av våra beslut. Det undermedvetna sitter inne med våra sanningar och övertygelser. Det är vårt undermedvetna som gör oss till dom vi är – och det är vårt undermedvetna som driver våra handlingar och beteenden.

Neocortex är den yttersta delen av hjärnbarken i hjärnan. Neocortex återfinns bara hos däggdjur och saknas hos fåglar. Den består av sex lager neuroner som löper längs med hjärnans yta. Det är i denna del av hjärnan som högre utvecklade beteenden och kognitiva förmågor sitter.

Även om tjockleken är samma för alla däggdjur, kan ytan vara olika stor. Hos många däggdjur, särskilt mindre sådana som råttor, har neocortex en slät yta. Valar, primater och vissa andra däggdjur har däremot en veckad yta på neocortex. Den veckade ytan ger en större area, vilket kan åskådliggöras med att människans neocortex, trots sin tjocklek på knappt 5 mm, utgör ungefär 80 procent av hjärnbarkens vikt

Som t ex när vi tog körkort och var fullt fokuserad på att lära oss allt – då skedde detta i neocortex. När du vet hur du ska göra och allt går på automatik hamnar dina kunskaper i ditt undermedvetna sinne och du behöver inte tänka på vad du gör.

Det undermedvetna styr 95% av våra dagliga handlingar och eftersom det sinnet har lagrad tex bilkörning som en accepterad kunskap gör det undermedvetna sinnet det åt oss!

Visst är det smidigt? Men ibland även opraktiskt – eftersom det undermedvetna sinnet tar hand om alla våra invanda mönster – även hur och vad vi äter.

Det undermedvetna sinnet har inte accepterat det farliga med till exempel långvarig övervikt. Det är bara vårt medvetna sinne (neocortex) som lärt sig den kunskapen. Som vuxen kan vi göra en objektiv bedömning att övervikt är negativt och det ligger till grund för beslutet att försöka gå ner i vikt. Men problemet är att våra rutinmässiga handlingar styrs av vårt undermedvetna sinne. Därför försöker vårt undermedvetna sinne övertyga oss om att; ”Börja imorgon!”, ”Du kommer skämma ut dig!”, ”Du förtjänar en stund framför Netflix!”.
Det medvetna och undermedvetna sinnet hamnar alltså i inre konflikt.

De flesta av våra beslut under en dag tas undermedvetet.

Vårt medvetande delas in i:

  • medvetande
  • undermedvetna
  • omedvetna

Det mesta av det vi tänker, känner och gör styrs av det undermedvetna, närmare 95%. Alltså står det medvetna för ca 5% av aktiviteten i hjärnan!

I vårt undermedvetna ligger all vår programmering, alla våra vanor. Detta är hårddisken där alla minnen (tidigare upplevelser och erfarenheter), har sparats. Förutom minnen finns också färdiga programkoder för hur vi ska tolka och reagera på nya situationer utifrån känslor och upplevelser som vi tidigare varit med om och som lagrats i vårt undermedvetna.

Det undermedvetna sinnet har ingen fysisk plats i kroppen, det sitter i alla våra celler och är därför svårare att definiera och förklara än neocortex (det medvetna sinnet). Vårt undermedvetna har inget objektivt tänkande (som vårt medvetna har). Det lyder bara de programmerade präglingar vi har sen barnsben. Alla rutiner, beteenden och värderingar du har idag är till största delen resultatet av den miljö du vuxit upp i. Det undermedvetna tillåter bara de tankar och idéer som går i harmoni med sin programmering.

Så kort, våra tankar i det medvetna sinnet, styr våra känslor i det undermedvetna som i sin tur styr vårt agerande i den fysiska kroppen.

REDAKTIONEN

Relaterat

Hur du lär dig att leda dig själv – och varför det är viktigt

Girigheten avslöjar hur fattiga vi är – i själen

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Självkännedom: hur påverkar känslor våra beteenden?

Vår korta resa på planeten – ingenting varar för evigt

Skapa närvaro genom att aktivera dina känslor – hjärtats intelligens

Bland vita hattar och Trump-anhängare