Home UPPLYSNING

Kategori: UPPLYSNING

Inlägg
ljud

Bladet.se är till salu / Bladet.se is for sale

Vi har beslutat oss för att sälja Bladet.se. Vi har på kort tid blivit kontaktade av tre intressenter som vill förvärva Bladet, svenska som internationella. Är ni intresserade av att förvärva Bladet, vänligen kontakta oss på info@bladet.se ________________________________________________________ We have decided to sell Bladet.se. In a short time we have been contacted by three interested...

Inlägg
ljud

Därför uppdateras inte Bladet

Bladet har inte uppdaterats sen den 28e januari. Varför inte, kan man undra? Det är så enkelt att vi anser att allt är sagt. Vill man hitta information på Bladet, använd gärna sökfunktionen. Vill man tipsa oss om något, så gör gärna det på info@bladet.se Det är upp till var och en nu, vilken framtid...

Inlägg
ljud

Krigslekar med Putin – ryssen kommer attackera Nato

Varför leker Nato (Sverige) krigslekar med Putin – vilket syfte tjänar det? Är det av denna anledning som Sverige uppmanar sina medborgare att mentalt förbereda sig för krig? Kort sammanfattning: Sveriges militära överbefälhavare – general Micael Bydén – sa att alla svenskar mentalt borde förbereda sig på möjligheten av krig när landet går mot att...

Inlägg
ljud

Din favoritinfluencer är förmodligen en narcissist – lyckliga människor använder inte sociala medier

En narcissist är inte bara ett abstrakt begrepp eller något obskyrt personlighetsdrag. Narcissism är en verklig och genomgripande fråga som har satt sina klor djupt in i det sociala medielandskapet. Dessa sociala plattformar, lika mycket som de har fört människor närmare varandra, har också blivit grogrund för narcissistiskt beteende. Ja, det är sant att din...

Inlägg
ljud

Emotionell intelligens (EI): förmågan att hantera känslor

Emotionell intelligens (EI) definieras som förmågan att uppfatta, använda, förstå och hantera känslor. Människor med hög emotionell intelligens kan känna igen sina egna känslor, använda emotionell information för att vägleda tänkande och beteende, skilja mellan olika känslor och märka dem på lämpligt sätt, och anpassa känslor för att anpassa sig till olika miljöer. Även om...

Inlägg
ljud

Systemfel när allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad – antal fattiga nu 5 miljarder

Varför är det ingen som påtalar det uppenbara med att vi har ett systemfel (ekonomiskt och politiskt) när 5 miljarder människor har blivit fattigare sen 2020, samtidigt som världens 5 rikaste fördubblade sina förmögenheter? Allt färre blir alltså allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är i sanning ett systemfel. I en ny Oxfam-rapport efterlyser...

Inlägg
ljud

När du förändras, så förändras också världen omkring dig

När människor söker förändring då de vill förändras – då förändras också världen omkring oss. Ofta är skillnaden i människors liv skillnaden i de normer som de håller sig ansvariga för. Som Newtons tredje rörelselag dikterar: “För varje handling finns det en lika och motsatt reaktion.” Det är så uppenbart och lika enkelt, även om...

Inlägg
ljud

Donald Trumps kritiker har varit efter honom sedan han tillträdde

Curtin University Dean of Global Futures Professor – Joseph Siracusa – säger att kritiker till Donald Trump villa alla “bli av med honom” med alla nödvändiga medel. “Trumps kritiker har följt honom sedan han tillträdde,” sa professor Siracusa till Sky News Australia. “Mueller-rapporten, riksrätt ett, riksrätt två och nu dessa 91 anklagelser mot honom i...

Inlägg
ljud

Donald Trump leder stort i opinionsmätningarna

Den australiensiska Washington-korrespondenten för Sky News Australien – Adam Creighton – säger att USA:s förre president Donald Trump leder stort i opinionsmätningarna inför valmötet i Iowa. “Jag tror att sanningen är i det ögonblick som Trump vinner,” sa Creighton till Sky News-värden Caleb Bond. “Vi kommer att få vet det, det första stora testet är...

Inlägg
ljud

Telekommunikationsunionen ingick avtal med det nybildade FN 1947

ITU (Internationella Telekommunikationsunionen) syftade till att börja med att hjälpa till att ansluta telegrafiska nätverk mellan länder, med dess mandat som konsekvent breddades med tillkomsten av ny kommunikationsteknik; det antog sitt nuvarande namn 1932 för att spegla dess utökade ansvar över radio och telefoni. Den 15 november 1947 ingick ITU ett avtal med det nybildade...

Inlägg
ljud

Den Internationella Telekommunikationsunionen grundades 1865

Den 17 maj 1865 undertecknade tjugo länder den första Telekomunikationsunionen (Telegrafkonventionen), och den var helt enkelt nödvändig för att koppla samman de nationella telegrafinäten med varandra. Med telefonens och radions tillkomst utvidgades ITU:s arbete snart till att omfatta telekommunikation i bred mening. Här bör man ha i åtanke att det svenska telekomföretaget Ericsson finns i...

Inlägg
ljud

Borås Tidning erkänner: BT stöttade slaveriet för egen vinning

Borås Tidning erkänner att man stöttade slaveriet i Borås för att främja egennytta och dra egen vinning av slaveriet. Borås Tidning har idag nämligen publicerat en ny artikel i sin artikelserie i spåren efter bomullsslaveriet i Sjuhärad. Man erkänner nu att Borås Tidning öppet försvarade de södra slavstaterna under det amerikanska inbördeskriget 1861–1865. Borås Tidning...

Inlägg
ljud

Artikelserie: Borås är byggt på blodspengar från slaveriet i USA

I en ny artikelserie beskriver Borås Tidning djupet av hur staden och bygden har byggt stora förmögenheter genom textilindustrin av att utnyttja slaveriet i USA. Borås Tidning har i skrivande stund publicerat två artiklar i ämnet. Borås Tidning beskriver hur stadens invånare är stolta över sitt arv som textilstad – men att stoltheten troligen beror...

Inlägg
ljud

Ekonomin är skuldmättad till följd av att pengar är krediter

Världen är dränkt av skulder på grund av pengaskapande som nu gett oss en skuldmättad världsekonomi. Denna text har för två dagar sedan skickats till flera medier i form av debatt text, men samtliga medier har refuserat texten. Vi väljer därför att publicera texten i sin helhet på Bladet.se istället. Enorma värden har gått upp...

Inlägg
ljud

Sverigebashing är kritik mot svenska folket eller Sverige som helhet

När historikern Carl Marklund föreslog användningen av termen “Sverigebashing” framställde han begreppet på följande sätt: Sveriges ofta åberopade exemplaritet bland progressiva länder över hela världen – på grund av dess solidaritet i tredje världen utomlands såväl som dess solidariska politik på hemmaplan – gjorde det också till föremål för en visserligen marginell, men högljudd genre...

Inlägg
ljud

Skapade Sverigedemokraterna partiet Borgerlig Framtid som sedan blev Medborgerlig Samling?

Skapade Sverigedemokraterna partiet Borgerlig Framtid som sedan blev Medborgerlig Samling? Är det otroligt att tänka den tanken då det fanns gott om missnöjda borgerliga väljare som kände sig svikna av de gamla borgerliga partierna i framför allt frågan om massinvandring? När en borgerlig statsminister (Fredrik Reinfeldt) i sitt sommartal år 2014 stod och vädjade till...

Inlägg
ljud

Sverigedemokrater är lika mycket prostituerade som alla andra

Nej, Sverigedemokrater är inga hjältar och är i själva verket lika mycket prostituerade som alla andra. Om inte mer. Faktum är att Sverigedemokrater är närmare avskum än vad många politiska företrädare är för andra politiska partier. Detta då Sverigedemokrater utger sig för att vara “Sverigevänner” men verkar samtidigt inte för att få en mer upplyst...

Inlägg
ljud

Trumps band till Xi och Putin – välkomnar nu Argentinas president

Den tidigare presidenten Donald Trump välkomnar nu Argentinas nyvalde ledare Javier Milei som benämns som en vildhårig, motorsågsvingad självbeskriven “anarkokapitalist”. Bland de andra ledare som Trump hyllat genom åren kan nämnas Ungerns Viktor Orbán, Kinas Xi Jinping, Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas Kim Jong Un. Donald Trump har länge hyllat en viss typ av ledare...

Inlägg
ljud

Pengar är skuld – pengar skapas när ett lån beviljas

När en låntagare beviljas lån ökar både bankens tillgångar och skulder. Den långivande banken ber kunden att underteckna ett skuldebrev och lägger till den skapande fordran till sina tillgångar. Huvuddelen av alla pengar i vårt samhälle representerar bankernas skulder till allmänheten. Medan varje euro, pund, krona, rubel, dollar och yen naturligtvis är någons tillgång, är...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
Inlägg
ljud

Världen är mättad på skulder – dags för självrannsakning

Samhällsutvecklingen har lett hos hit på grund av att vi människor har saknat intresse (förmåga?) till självrannsakning. Varför har vi människor annars tillåtit oss själva att vara så förblindade av jakt på status utifrån konsumtion – att vi helt har missat det mest fundamentala: pengars värde och vad pengar de facto är för någonting? Att...

Inlägg
ljud

Axel Oxenstierna lade grunden till den svenska statsapparaten

Ett samhälle som grundar sig på pengar och som rättar/rattar statsapparaten därefter. Att politiker och andra makthavare därför inte fattar beslut utifrån förstånd utan utifrån pengar – kan vara det som Axel Oxenstierna syftade på när han uttryckte “vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs”. Rikskansler Oxenstierna, som var Sveriges mäktige...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
Inlägg
ljud

Den djupa staten förstör Sverige – dags att utplåna den djupa staten

Den djupa staten som enda garant för demokrati i Sverige – är väl knappast något som någon svensk medborgare önskar sig? Ändå är det precis det politiska och ekonomiska styrelseskick vi har i landet. Donald Trump uttryckte 2018 sig följande om just den djupa staten:icke-valda djupa staten-agenter som trotsar väljarna för att driva sina egna...

Inlägg
ljud

Den moderna kapitalismens födelseplats var Venedig

Venedig var världens tidigaste handelsstat. Modern ekonomi säger oss att en kommersiell marknad är starkt beroende av det fria flödet av kapital. Det existerar helt enkelt ingen handel när det inte finns några pengar. Men efter Romarrikets fall blev Europa en världsdel utan pengar. Under en kort period före 1100-talet använde venetianerna bysantinska mynt, (bezanter,...

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
Inlägg
ljud

Dagens banksystem är en direkt kopia av Venedigs på 1300-talet

Dagens banksystem är en direkt kopia av Italiens på 1300-talet – vi står inför en ännu större och mer omfattande ekonomisk kollaps idag än då. För sexhundrafemtio år sedan inträffade den värsta finansiella kollapsen hittills i mänsklighetens historia. 1930-talets stora depression var en mild och kort episod, jämfört med bankkraschen på 1340-talet, som decimerade befolkningen....

To access this post, you must purchase Prenumeration 12 månader or Prenumeration 6 månader.
Inlägg
ljud

Upplysningspartiet finns registrerat hos Valmyndigheten

Vårt parti finns registrerat hos Valmyndigheten. Vi ställer upp i EU-valet år 2024, i riksdagsvalet år 2026, region- och kommunfullmäktige i EU-valet år 2029. Dnr: VAL-795 Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val Valmyndigheten har den 5 september 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet...

Inlägg
ljud

Upplysningspartiet: rök ut den djupa staten – inför demokrati

Sverige kan bli en demokrati först när tillräckligt många människor förstår det korrupta system som föranlett att vi har hamnat där vi har hamnat med hänsyn till vår samhällsutveckling och historia. Ideologi har ingen framtid därför att rådande banksystem (ekonomisystem) inte har någon framtid. Vi befinner oss i slutet av kapitalismen – en brytningstid av...