fri

Människor äger inget materiellt. Den totala förmögenhet som finns på jorden är skapad av människor som systemsatt att skapa pengar genom skuld. Det innebär rent konkret – att med större skulder än tillgångar så är man betydligt mer låst i vad man kan och inte kan göra i det här samhället. Detta kan vi se till exempel i offentlig sektor, där man genomför nedskärningar och sparkar människor år efter år, trots att man säger att vi lever i överflöd. ”Sverige är ett rikt land”. Det verkar nästan som att alla pengar som existerar i världen – äts upp och försvinner ur systemet. Nu befinner vi oss dessutom i ett skede där ekonomin är skuldmättad. Den svenska välfärden är alltså en chimär – där ingen äger någonting. Vi äger inte ens våra egna skulder – då vi har totala skuldavskrivningar att vänta (se fram emot). Totala skuldavskrivningar sätter punkt på vårt banksystem som vi känner det idag.

Faktum är att vi människor inte äger någonting materiellt, utan vi lånar bara saker och vi förväntas vara goda förvaltare av de ting som anförtros oss. Varken tjuvar som orättmätigt tillskansar sig saker eller människor som rättmätigt förvaltar saker är dess faktiska ägare.

Det är planeten jorden som ställer alla våra resurser och materiella ting till vårt förfogande. Detta kan man inte hålla någon annan ansvarig för, då jorden är vår faktiska försörjare. När vi förhåller oss till det materiella på detta sätt – och förändrar vårt förhållningssätt till det som vi kallar för våra ägodelar, blir det ett helt nytt sätt att förhålla sig till det materiella. Då äger vi istället ingenting men har rätten att utnyttja alla resurser som ställs till vårt förfogande, förutsatt att vi förvaltar dem väl.

Det finns gott om många människor som agerar likt tjuvar och har försökt att stjäla hela jorden – och därmed lägga beslag på alla dess resurser. Till gagn för vem?

Existerar vi människor verkligen för att köra snabba bilar, hävda oss mot varandra genom titlar och använda konkurrens som främsta metod när vi bygger samhällen? Eller existerar vi människor endast i syfte att vara i gemenskap av varandra – genom att lära av varandra för att vi ska kunna förvalta vår planet?

När du ligger på din dödsbädd – kommer du då ångra allt det du aldrig köpte?

REDAKTIONEN

Relaterat

Ekonomin är skuldmättad till följd av att pengar är krediter

Världen är mättad på skulder – dags för självrannsakning

Vi står inför en bankkollaps: 566 bankkonkurser från 2001 till 2023

Dagens banksystem är en direkt kopia av Venedigs på 1300-talet

Ett samhälle byggt på pengar – när hälsa är det mest värdefullaste?

Vi kommer byta ekonomiskt system – allt fler misstror banksystemet

Det ekonomiska systemet bär inte längre det politiska systemet

Kinesiska banker uppmanas byta från SWIFT till inhemskt banksystem

Vad är pengar – ekonomiskt haveri och skuldmättnad?

Rekordhög skuldsättning – priserna stiger till följd av skuldmättnad

Hur skapas pengar och hur uppstår skuldmättnad? Här ges svaret

På en skuldmättad marknad går Sveriges välstånd förlorat

SD är inget oppositionsparti – adresserar inte skuldmättnaden

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Andreas Cervenka: väntad ekonomisk kollaps på grund av skuldmättnad

Svenska folket kommer tvingas förändras om de vill ha politisk förändring