uppdateras

Ett folk som vill ha politisk förändring, men som är ovilliga att ifrågasätta liksom granska sig själva – att inse att deras grundläggande värderingar står i vägen för politisk förändring. För sanningen är den, att det är svenska folket själva som måste förändras om man vill få till en geopolitisk förändring som är långsiktig hållbar.

Inget folk i världen har omfamnat det bankfinansiella systemet lika hårt som svenskar. Visionen av att låna sig till sitt välstånd, när pengar skapas ur ingenting och av ingenting genom skuldsättande och räntekostnader som ackumuleras över tid, där räntans enda funktion är att finansiera underskott i bankerna till följd av att banker lånar ut och därmed skapar pengar som bankerna inte har täckning för.

Detta systemet har svenskarna omfamnat och inte en enda svensk politiker ifrågasätter det orimliga i att lura ett helt folk att tro att de är rika och lever i den bästa av världar, när svenska folket i själva verket kommer få inse att deras välstånd har blivit offrat på den falska humanitära stormaktens altare. Det innebär politiskt självmord i Sverige att gå ut och offentligt redogöra för hur banksystemet ser ut och fungerar i grunden, och då inget är mer kärt för en svensk politiker än dennes egna plånbok, väljer man att tiga – likt de ryggradslösa korrupta tölpar de är – eftersom de låter sig köpas av ett korrupt och förrädiskt ekonomiskt och politiskt system!

En svensk bör börja fundera på, att om pengar i grunden saknar värde, vad äger en svensk då, i slutändan, när ekonomin kraschar till följd av att ekonomin är mättad på skuld? Och att ekonomin har nått tillståndet skuldmättnad är inget som kommer hända om några år – ty det har redan hänt. Inte heller det har svenska folket fått någon information om, vare sig från politiskt eller ekonomiskt håll.

Dessutom finns det en djup stat, något som alternativ media nyss har insett, detta till trots att banksystemet och det politiska systemet i grunden är korrupt. Trovärdigt att komma med dess avslöjanden nu? Knappast! För lite, alldeles för sent! Undertecknad har skrivit om den djupa staten i flera år utan att få medhåll eller stöd från något medialt håll, inte heller från alternativ media. Vems intressen alternativ media verkar för, och vems intressen de går, behöver man nog inte ens fundera på nämnvärt, då det är uppenbart. Men som det sägs; det är ensamt på toppen när man lever i ett land där människor drivs av egennytta och sin egen småsinthet. Det gör svenskar till ett mycket tragiskt folk, som kommer att tvingas till förändring, om nu svenskar vill ha ett långsiktigt samhälle som bygger på gemenskap och sammanhållning, snarare än att se till sig själv och sin egen plånbok, och för att svenskar ska få mindre av det de har nu.

För det går inte längre att svenskarnas vardag kretsar kring tv-tablå, shopping och fredagsmys. Det är hög tid att svenskar tar sitt individuella ansvar, och släpper sina inneboende bedrägliga vanföreställningar, och reser sig som individer, och släpper tanken på ägande och materialism.

Först då når vi politisk förändring på riktigt, som också är långsiktigt hållbar!

Andreas Swedberg

 

 

 

Leave a Reply