skuldmättnad

Sverige har historiskt stor skuldmassa vilket är djupt problematiskt och kommer leda till förödande komplikationer. Detta slår även ekonomijournalisten Andreas Cervanka fast då han spår väntat ekonomisk kollaps till följd av skuldmättnad.

Sverige är ett exportberoende land med fokus på framför allt telekomindustri och till viss del vapen. Detta i ett skede då Donald Trumps administration avvecklade krig och konflikter på global nivå. Det innebär att vi i Sverige inte kan exportera i den omfattning som krävs för att underhålla räntekostnaderna över våra egna skulder.

Konflikten i Sverige handlar alltså inte om höger eller vänster, ty det kan inte ha undgått någon att det spelar ingen roll om man röstar på Moderaterna, Socialdemokraterna eller på Sverigedemokraterna. Det blir ändå samma politik och samhällsutvecklingen tillåts att gå i en given riktning som inte gynnar allmänhetens och folkets bästa. Även skiljelinjerna mellan ideologier har kommit att spela ut sin roll, då ideologier enbart är ämnade för att splittra befolkningen och ställa den emot varandra, och ett splittrat folk är ett svagt folk och därmed lättare att manipulera och styra.

Den stora ödesfrågan för vårt land är inte heller invandring, utan det handlar om skuldmättnad. Invandringen är bara ett medel som man använder för att det finansiella systemet fortsatt ska upprätthållas.

Det finns självklart enfaldiga och naiva politiker, låt gå för det. Men det finns faktiskt människor som vet vad dom gör, och som förstår för att upprätthålla systemet. Riksbanken är en sådan institution. Statistiska centralbyrån är definitivt en sådan institution. Det handlar om att upprätthålla förtroende till ett korrupt system. Ingenstans i hela världen krigar någon om det inte finns ekonomiska intressen, utan det finns alltid ekonomiska intressen bakom krig.

Hur skapas då pengar? Pengar av idag skapas när man skuldsätter sig, och därtill tillkommer det även ränta. 400 miljoner i räntekostnad betalar svenskarna, varje dag. Lånen är desamma för kommun, stad och privatpersoner. Svenskar är världens mest skuldsatta folk. Vi står alltså vid en punkt där systemet kommer bryta samman.

Svenska folket är dömt att upptäcka att deras välstånd har offrats på den humanitära stormaktens altare, och när svenskarna inser att de har blivit totalt lurade, kommer svenskarna bli rejält förbannade och missnöjet kommer riktas mot politikerna.

Det är dom privata bankerna som kontrollerar ekonomin genom att dom lånar ut pengar och på så sätt skapar pengar. Det innebär i praktiken att privata vinstmaximerade företag styr ekonomin. Göran Persson skrev 1997 en bok var titel börjar: ’Den som är satt i skuld är icke fri’. Vi lever alltså i en finansiell diktatur. Man är inte intresserad av att beröra detta, vare sig från politiskt håll eller från de ägardirektivstyrda medierna. Man vill sätta oss fullständig i knät på staten genom att ta våra kontanter ifrån oss.

Alla länder har skulder. Om man tar alla pengar som finns i hela världen och betalar av alla skulder, så finns det ändå skulder kvar. Det finns alltså mer skulder än vad det finns pengar. Skuldsättningen ökar samtidigt som den disponibla mängden pengar minskar, och ingen tror att detta kommer spricka, men det kommer det göra, helt garanterat är det så, och tydligast blir det om man tittar på den enorma värdeökningen på bostäder de senaste åren. Vi har inte sett någon prisökning på tv-apparater eller på konsumtionsvaror över lag.

Det spelar ingen roll om man har skulder eller inte, alla kommer drabbas när ekonomin kollapsar, och då spelar det heller ingen roll om man är kommunist, liberalpartist, miljöpartist, moderat eller sosse. Utgången kommer bli desamma, och Sverige kommer bli ett fattigt land.

En bank säljer på oss våra egna skulder som vi får betala ränta på för att använda som betalningsmedel. Det är ett stort lurendrejeri. Sen 1931 har den här formen varit implementerad i vårt samhälle. Bankerna gör nu historiskt stora vinster till rekordlåga räntenivåer. Det måste tala för att samhället är mättat på skuld.

Andreas Swedberg

Leave a Reply