fri

Samhällsutvecklingen har lett hos hit på grund av att vi människor har saknat intresse (förmåga?) till självrannsakning. Varför har vi människor annars tillåtit oss själva att vara så förblindade av jakt på status utifrån konsumtion – att vi helt har missat det mest fundamentala: pengars värde och vad pengar de facto är för någonting? Att världen är mättad på skuld till följd av skuldmättnad som direkt konsekvens av att pengar skapas vid lånetillfällen när människor tecknar nya lån hos sina banker – är inte någonting nytt. Det är många som har belyst detta. Carl Norberg är en sådan person. Mathias Andersson är en annan. Andreas Cervenka – ekonomisk journalist – har dock inte erkänt ännu att ekonomin är mättad på skuld – även om han har förklarat begreppet skuldmättnad i en podd.

Självbildsrevision och självrannsakan är det som kommer leda oss ur denna kris – en kris som är skapad av våra tillkortakommanden av att vi ägnar allt för stort fokus på att förstärka självbilden av oss själva för att få den bekräftad – snarare än att vi ägnar oss åt att förstå oss själva på djupet och våra beteenden.

Vi står dock i en situation där människor liksom mänskligheten är tvingade till självrannsakan och personlig utveckling. Ty det kommer leda oss in på en ljusare väg – in i framtiden!

REDAKTIONEN

Relaterat

Vi står inför en bankkollaps: 566 bankkonkurser från 2001 till 2023

Dagens banksystem är en direkt kopia av Venedigs på 1300-talet

Vi kommer byta ekonomiskt system – allt fler misstror banksystemet

Det ekonomiska systemet bär inte längre det politiska systemet

Kinesiska banker uppmanas byta från SWIFT till inhemskt banksystem

Vad är pengar – ekonomiskt haveri och skuldmättnad?

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige