uppdateras

De svenska hushållens skuldsättning ökade förra året mer än tidigare och den totala skuldsättningen uppgår nu till hela 5022 miljarder kronor. Under årets fjärde kvartal ökade hushållens lån med hela 89 miljarder. Detta enligt SCB:s sparbarometer skriver Dagens PS

Ökningen av skuldsättning i fjärde kvartalet 2021 är den största som har uppmätts. Under hela 2021 ökade lånen med 23 procent jämfört med året innan. Den årliga tillväxttakten i lån har inte varit på motsvarande nivå på fyra år. Hushållens skuldsättning består främst av bolån och CSN-lån.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 164 miljarder kronor medan de totala skulderna ökade med 95 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2021, vilket gav ett finansiellt sparande på 70 miljarder kronor. Hushållens finansiella sparande utgjordes vid utgången av 2021 till största delen av sparande på bankkonto och i tjänstepensioner samt fondandelar enligt SCB.

Redaktionen

Leave a Reply