fri

Enorma värden har gått upp i rök till följd av bankkollaps av 3 misslyckade banker i år. Dessa 3 banker drog med sig tillgångar större än de 25 banker som föll år 2008. Totalt har det varit 566 bankkonkurser från 2001 till 2023. Fram till och med juli 2023 förblev Lehman Brothers den största konkursen någonsin i USA. Den New York-baserade investeringsbanken hade tillgångar värda 691 miljarder US-dollar när den ansökte om konkurs den 15 september 2008. Denna händelse var en av de viktigaste punkterna i den stora lågkonjunkturens tidslinje, eftersom det var första gången en bank i den storleken hade misslyckats och hade en dominoeffekt på den globala banksektorn samt att man torkade nästan fem procent av S&P 500 på en dag.

Bankkonkurser i USA
I mars 2023, för första gången sedan 2021, kollapsade två banker i USA. Båda bankkonkurserna hamnade på listan över största konkurser i termer av totalt förlorade tillgångar: Silicon Valley Banks misslyckande uppgick till cirka 209 miljarder US-dollars tillgångar som gick förlorade, medan Signature Bank hade cirka 110,4 miljarder US-dollar när den kollapsade. Dessa misslyckanden markerar de näst tredje största bankkonkurserna i USA sedan 2001.

Olönsamma banker i USA
Kollapsen av Silicon Valley Bank och Signature Bank målade upp en alarmerande bild av den amerikanska banksektorn. I verkligheten var dock branschens tillstånd mycket bättre 2022 än under tidigare perioder av konjunkturnedgångar. Andelen olönsamma banker var till exempel 3,4 procent 2022, vilket var en ökning jämfört med 2021, men höll sig klart under andelen olönsamma banker 2020, än mindre under den globala finanskrisen 2008. Andelen olönsamma banker i USA nådde sin topp 2009, då nästan 30 procent av alla FDIC-försäkrade affärsbanker och sparinstitut var olönsamma.

Man kan kalla det för bankkollaps eller rent av en ekonomisk kollaps. Helt klart är att vi står inför en omvälvande tid – då det inte är oproblematiskt att skapa pengar (värden) ur ingenting och dessutom av krediter. Vi kan samtidigt lära oss av genom att granska de venetianska bankerna som gick under på 1300-talet och de stora summor som bankerna drog med sig vilket gjorde Europa till mycket fattigt.

REDAKTIONEN

Relaterat

Den moderna kapitalismens födelseplats var Venedig

Dagens banksystem är en direkt kopia av Venedigs på 1300-talet

Vad är egentligen pengar och hur skapas pengar?

Är banksystemet mättat på skulder – och vad innebär det?

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Bank of England: “endast 3% av alla pengar i världen är verkliga pengar”

Andreas Cervenka: väntad ekonomisk kollaps på grund av skuldmättnad

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige