fri

Har du frågat dig själv varför samhället är byggt på pengar – när vänskap (relationer) och hälsa är det mest värdefullaste vi har? Undersökningar visar att lycka beror på hälsa och vänner – inte på pengar. Dessutom har hälsa ett reellt värde – eftersom hälsa utgör grunden till allt – jämfört med dagens pengar vars värde är noll.

För många triggar ordet “värdefullt” automatiskt tankar på pengar eller rikedom. Om det inte är det första man tänker på – så är det i alla fall nära. En artikel publicerad i Forbes hävdar att en majoritet av framgångsrika människor nämner tid som sin mest värdefullaste tillgång.

Men när det kommer till värde borde hälsa vara ansett som det mest värdefullaste:

Hälsa är nämligen grunden man behöver för att uppnå alla övriga värdefulla resurser. Utan hälsa har man inte kapacitet att skapa välstånd – och då inte bara pengar. Att hantera ett försvagande hälsoproblem, eller en kronisk brist på tillgång till medel för ett hälsosamt liv, gör det svårare att bygga upp en mängd livserfarenheter och ta hand om sin andliga och känslomässiga hälsa.

När vår energi konsekvent förbrukas med ansträngningen att uppnå eller bibehålla en grundläggande hälsonivå, finns det lite över att ägna sig åt att uppnå något annat. Ju mer tid man har att lägga på att överleva, desto mindre tid har man att lägga på annat.

Hälsa är alltså den kvalitet man behöver för att kunna njuta av alla andra värdefulla resurser. Faktum är att i de flesta länder – särskilt i utvecklingsländer – värderas hälsa i paritet med materiella ägodelar. Det beror på att utan hälsa kan inte individen, familjen och samhället blomstra. Hälsa ger en möjligheten att njuta av vad livet har att erbjuda, och skapa upplevelser som ofta är mer omhuldade än materialism. Hälsa borde därmed ses som det mest grundläggande vi har – då hälsosamma medborgare kan skapa ett större välstånd än vad sjuka medborgare förmår att göra.

Det ökade intresset för upplevelsemässiga semestrar är bara en indikation på det växande värdet som människor tillskriver att bygga ögonblick som blir minnen över att konsumera lyxvaror.

Hälsa måste förstås holistiskt för att förstå hur allt annat kommer av den. Ens hälsa handlar inte bara om ens kropps tillstånd; det handlar om tillståndet för ens kropp och själ som en integrerad helhet. Och vad man gör med denna integrerade helhet – påverkar direkt ens upplevelse av rikedom.

En person som är “destruktiv” och som visar liten respekt för sin egen kropp och behandlar andra dåligt kan mycket väl ha pengar, men det kommer aldrig att räcka och det kommer aldrig att tillfredsställa djupare behov, eftersom den personens förmåga att uppleva tacksamhet och glädje starkt äventyras.

Jämför detta med en person som respekterar sin kropp, matar sitt sinne och vårdar sin själ genom att visa medkänsla med andra; rikedom för denna person kommer att åtnjutas som en välsignelse – och sannolikt delas, och på så sätt upprätthålla cykeln av god hälsa och god vilja.

Det mesta av mänskligt lidande kan skyllas på misslyckade relationer och fysisk och psykisk ohälsa snarare än pengarproblem och fattigdom. Detta enligt ett lag av forskare vid London School of Economics (LSE).

Att eliminera depression och ångest skulle minska lidandet med 20 % jämfört med bara 5 % om beslutsfattare fokuserade på att eliminera fattigdom, visade rapporten.

Lord Richard Layard, som ansvarade för forskningsrapporten, sa att människor i genomsnitt inte har blivit lyckligare under de senaste 50 åren, trots att medelinkomsterna mer än fördubblats.

Ekonomen och tidigare rådgivare till Tony Blair och Gordon Brown sa att studien, kallad Origins of Happiness, visade att mätning av människors välmående av sina liv borde vara en prioritet för varje regering. Forskarna bakom rapporten analyserade data från fyra länder inklusive USA och Tyskland.

Så vad beror det egentligen på att vi har format ett samhälle byggt på pengar – när pengars direkta värde beror på människan – eftersom det är människor som bestämmer värdet på pengar? Hälsan – vårt välmående – är reell och mätbar. Om vi inte blir lyckligare av pengar och att få mer pengar (skuldhandlingar signeras i miljoner varje dag) – så bör vi inse att det finns någonting annat i våra liv och i vår värld som är mer intressant och som är mer värdefullt – och det är vår hälsa som är och som borde anses vara det mest värdefullaste som vi människor har.

REDAKTIONEN

Relaterat

Bank of England: “endast 3% av alla pengar i världen är verkliga pengar”

Nya fall av bluffkonst på Bukowskis och Stockholms auktionsverk

Vad är egentligen pengar och hur skapas pengar?

Är banksystemet mättat på skulder – och vad innebär det?

Hur skapas pengar och hur uppstår skuldmättnad? Här ges svaret

Därför har Sverige haft massinvandring – handlar om pengar och skulder

Rekordnivå på skuldberg hos Kronofogden: 94 miljarder kronor

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige