fri

Emotionell intelligens (EI) definieras som förmågan att uppfatta, använda, förstå och hantera känslor. Människor med hög emotionell intelligens kan känna igen sina egna känslor, använda emotionell information för att vägleda tänkande och beteende, skilja mellan olika känslor och märka dem på lämpligt sätt, och anpassa känslor för att anpassa sig till olika miljöer.

Även om termen först dök upp 1964 blev den populär i 1995 års bästsäljande bok Emotional Intelligence av vetenskapsjournalisten Daniel Goleman. Goleman definierade EI som den mängd färdigheter och egenskaper som driver ledarskapsprestationer. Vissa forskare menar att emotionell intelligens kan läras in och stärkas, medan andra hävdar att det är en medfödd egenskap.

Olika modeller har utvecklats för att mäta EI. 1987 använde Keith Beasley termen Emotional Quotient (EQ) i en artikel, uppkallad efter Intelligence Quotient (IQ). Egenskapsmodellen, utvecklad av Konstantinos V. Petrides 2001, fokuserar på självrapportering av beteendemässiga dispositioner och upplevda förmågor. Förmågasmodellen, (Mayeret al., 2023) fokuserar på individens förmåga att bearbeta emotionell information och använda den för att navigera i den sociala miljön. Golemans ursprungliga modell kan nu betraktas som en blandad modell som kombinerar det som sedan dess modellerats separat som förmåga EI och egenskap EI.

Ny forskning har fokuserat på emotionsigenkänning, vilket hänvisar till tillskrivningen av emotionella tillstånd baserat på observationer av visuella och auditiva ickeverbala signaler. Dessutom har neurologiska studier försökt karakterisera de neurala mekanismerna för emotionell intelligens.

Studier visar att det finns ett samband mellan personer med hög EI och positiv arbetsplatsprestation, även om inga orsakssamband har visats. Sedan dess popularisering under de senaste decennierna har metoder för att utveckla EI blivit eftertraktade av människor som vill bli mer effektiva ledare.

Kritik har kretsat kring huruvida EI är en verklig intelligens, och om den har inkrementell giltighet över IQ och de fem stora personlighetsdragen. Men metaanalyser har funnit att vissa mått på EI har giltighet även när man kontrollerar för IQ och personlighet.

REDAKTIONEN

Relaterat

Så kontrollerar du att dina känslor inte kontrollerar dig

Emotionell medvetenhet: att känna sig själv är början på all visdom

Personlig utveckling: steg närmare det samhälle som vi alla vill ha

Synkronicitet och synkronisering – vad innebär det?

Anledningar till varför människor inte investerar i sin självutveckling

Människor är programmerade robotar – ska vi fortsätta vara det?

Hur du lär dig att leda dig själv – och varför det är viktigt

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Självkännedom: hur påverkar känslor våra beteenden?

Skapa närvaro genom att aktivera dina känslor – hjärtats intelligens

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet