fri

Varför är det ingen som påtalar det uppenbara med att vi har ett systemfel (ekonomiskt och politiskt) när 5 miljarder människor har blivit fattigare sen 2020, samtidigt som världens 5 rikaste fördubblade sina förmögenheter? Allt färre blir alltså allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är i sanning ett systemfel.

I en ny Oxfam-rapport efterlyser man nu politiskt handling för att reglera den skenande ojämlikheten. Sedan år 2020 har världens fem rikaste människor dubblerat sina förmögenheter. Samtidigt har över 5 miljarder människor blivit fattigare. Alltför många lever med hunger, höga kostnader och tuffa val, medan de globala storföretagen genererar höga vinster till sina redan rika ägare.

Början av detta decennium präglas av polarisering och ökade klyftor, där ett fåtal individer har extrema tillgångar, medan de allra flesta får det allt tuffare och alldeles för många kämpar för att överleva från dag till dag. Enligt beräkningar i Oxfams nya rapport Inequality Inc. kommer världen att få sin första dollarbiljonär inom 10 år, medan det kommer ta 229 år att utrota fattigdomen i världen. För minst 800 miljoner arbetare har lönerna inte hållit jämna steg med inflationen.

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige:

”Det är en farlig och ohållbar utveckling, och världens ledare måste agera för att reglera den här extrema ojämlikheten. En mer jämlik värld är möjlig om regeringar effektivt reglerar och omformar den privata sektorn, och omfördelar miljardärers och företags makt tillbaka till vanliga människor”

Oxfams rapport publiceras idag den 15e januari, samtidigt som eliten från politik och näringsliv samlas i Davos, och den visar att många av världens rikaste också kontrollerar stora globala företag. Det ger dem stort inflytande över våra ekonomier och över människors liv.

”Att några få individer har så stora tillgångar leder till en stor maktkoncentration. Rika företagsledare gör storvinster medan vanligt folk kämpar med högre kostnader till följd av pandemi, inflation och krig. De påverkar människors löner och levnadsstandard, vilken mat vi har råd med och vilka mediciner vi får tillgång till, och deras levnadssätt och investeringar eldar på klimatkrisen.”

Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam Sverige

Om rapporten

– I samband med Världsekonomiskt forum i Davos 2024 publicerar Oxfam rapporten ”Inequality Inc.” som visar på en maktkoncentration där världens allra rikaste kontrollerar en stor del av de största och mest inflytelserika företagen i världen.

– Världens fem rikaste män har sett sina förmögenheter öka med 114 procent sedan 2020 – från 405 miljarder USD till 869 miljarder USD (en ökning med 14 miljoner USD i timmen).

– I Oxfams rapport förutspås att världen kommer se sin första dollarbiljonär (en miljon miljon USD) inom 10 år, medan det beräknas ta över 2 århundraden att utrota fattigdom.

– 7 av världens 10 största företag styrs nu av en dollarmiljardär.

– Dollarmiljardärer har blivit 3,3 biljoner USD rikare än 2020, och deras rikedom har vuxit tre gånger snabbare än inflationstakten.

– Lönerna för nästan 800 miljoner arbetare har misslyckats med att hålla jämna steg med inflationen och de har förlorat 1,5 miljarder USD under de senaste två åren.

Att vi befinner oss i en brytningspunkt vad gäller vårt nuvarande ekonomiska tillika politiska system är odiskutabelt, eftersom att det är uppenbart nu för allt fler att vi har ett givet systemfel i vårt samhälle.

Vi kommer alla förändras – och världen vi bebor och verkar i – kommer därför göra detsamma.

REDAKTIONEN

Relaterat

Guldmyntfoten: Den västerländska kulturen gick under 1971

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Bevisat: Mobiler och sociala medier förstör barns psykiska hälsa

När du förändras, så förändras också världen omkring dig

Många är missnöjda – men förstår man ekonomi och politik?

Personlig utveckling: steg närmare det samhälle som vi alla vill ha

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Vi tillåter oss att bli lurade: att stå för ingenting är att falla för allting

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige