fri

Personlig utveckling kommer leda till samhällsförbättring och samhällsförändring – och tar oss steg närmare det samhälle som vi alla vill ha. Detta då om varje person i ett samhälle inser vikten av personlig utveckling – och därmed utvecklar sig själva med 1 % – bör samhället som helhet få en förbättrad livskvalitet med 1 %.

Det borde te sig så enkelt att om 1 % i ett samhälle ägnar sig åt personlig utveckling – skulle det markera en omätlig förbättring för alla komponenter i det samhället – både bland de fysiska personerna – men även bland institutionerna och miljön där detta samhälle verkar. Personlig utveckling behandlas alltid ur individens synvinkel – men på sikt gynnas vi alla.

Om människor försöker förbättra sig själva med 1% dagligen, skulle det innebära att de enligt premissen efter hundra dagar skulle vara en person som är 100% bättre – det vill säga dubbelt så bra. Otroligt? Ja – det är det också.

Naturligtvis är det möjligt att lära sig något nytt eller implementera nya vanor varje dag, men vi skulle inte på något sätt kunna förändra 1% av vår person på 24 timmar. Därför att – försök att bli medveten om allt du är, din kunskap, dina relationer, dina beteenden, vanor, ägodelar och allt som formar ditt liv eller vem du är på ett eller annat sätt. Vi har mycket information i vårt sinne och allt som omger oss går inte att beräkna. Det är helt enkelt inte möjligt att ändra 1% av allt det vi är på en dag.

Förhoppningsvis skulle detta vara möjligt om ett år, om man lägger en övermänsklig insats i den uppgiften.

Därför skulle en väg närmare det möjliga vara om varje generation ägnar sig åt personlig utveckling. Om den utvecklingen är 0,5 % under dess mognadsstadium räcker det. Det skulle leda till ett stort steg i livskvaliteten för nästa generation. Som sagt måste varje person förbättra sig 1% under en viss tidsperiod och för det måste han praktisera vissa vanor som förbättrar då sitt välbefinnande.

Personliga vanor
Dessa vanor implementerade individuellt skulle bidra till ett bättre andligt liv, mer värdefulla relationer och en friskare kropp och själ.

Meditation
Mycket har redan skrivits om de korta och långsiktiga fördelarna med meditation, men det vi kan lyfta fram som det viktigaste är att minska stress och ångest, det förbättrar även minnet och ger oss mer medvetenhet om oss själva och vår omgivning. Om du kan göra stor skillnad på ett personligt plan, tänk om alla människor du känner skulle ägna sig åt meditation.

Ångestnivån hos människor hos gemeneman skulle minska drastiskt, medan deras lycka skulle öka.

Fysisk och psykisk hälsa
Om varje individ lever en hälsosammare livsstil, skulle den förväntade livslängden säkert öka när människor blir medvetna om vad som är bäst för deras kropp och sinne.

Inte för att det är eller skulle vara olagligt att äta snabbmat eller konsumera socker, men där varje person har den nödvändiga informationen för att veta vad som är fördelaktigt för deras kropp och vad som inte är det.

Inlärning
Det är ingen nyhet att de flesta vuxna inte odlar vanan att läsa när de är klara med college. Men vad skulle hända om det var tvärtom? Om varje person läser om ämnen som är intressanta och fortsätter sin personliga utveckling med åren.

Denna punkt låter inte så långsökt av det faktum att internetåtkomst är nästan universell idag, men tyvärr är det inte majoriteten av samhället som fortsätter att lära och därmed utveckla sig med det enda målet att veta mer.

Hobbyer och sidostjat
Alla har en favorithobby, men alla har inte tid eller motivation att utöva det regelbundet. Det skulle vara intressant om varje person kunde göra det de älskar på sin fritid.

Att spela ett instrument, skapa webbsidor, utöva en sport, lära sig ett nytt jobb är utmärkta sätt att fördriva tiden som om du har tillräckligt med engagemang kan bli huvudaktiviteten för dem som utövar dem.

Förhållande till pengar
Hittills bidrar de tidigare vanorna enormt till större lycka, och det gör också denna sista individuella vana. Att fler och fler människor väljer bort sanslös konsumtion och anammar livsstilar nära minimalism skulle hjälpa samhället som helhet att förstå vad som verkligen är viktigt i livet och att pengar och ägodelar bara är resurser som bara existerar en stund i våra liv.

Människor måste också ha en acceptabel ekonomisk utbildning så att de kan spara och investera för att kunna njuta mer av frukterna av sitt arbete.

Sociala vanor
Denna andra typ av vana skulle hjälpa ett samhälle med fler och bättre värderingar, en bättre vårdvärld och ett högre samhällsliv.

Miljövård
Separera avfall, minska förbrukningen av plast, spara resurser som vatten och el, återvinn allt vi kan är åtgärder som skulle gynna vår planet på ett enormt sätt.

Ömsesidig respekt
Låt oss drömma för ett ögonblick att alla människor respekterar mångfalden som finns. Det är mycket viktigt att respektera samförståndet mellan sociala grupper för ett fredligt och rättvist socialt och politiskt liv. Detta uppnås när tillräckligt många människor förstår att religion och politiska ideologier inte är något som existerar i verkligheten – utan endast i våra huvuden.

Statens uppgifter
I detta uppdrag skulle staterna och offentliga beroenden ha två huvuduppgifter: främja och skydda.

Främja personliga och sociala vanor. Skydda individens och samhällets friheter.

En stat som säkerställer tillgång till utbildning och hälsa för hela befolkningen är avgörande för ett rättvist och upplyst samhälle. Där sanning och verklighet är ledorden.

Slutsats
Om ett samhälle vill utvecklas måste var och en av individerna som utgör samhället göra detsamma. Varje enskild person måste ta på sig engagemanget och ansvaret till personlig utveckling – att förbättra sig själva så att nästa generation åtnjuter ett samhälle och en bättre värld än de tidigare. Endast på detta sätt kan vi nå den värld vi drömmer om – och det är alltid lättare att börja med sig själv – än att påpeka någon annans tillkortakommanden.

REDAKTIONEN

Relaterat

Ett sargat samhälle ur ett sargat samhällssystem

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Ett samhälle byggt på pengar – när hälsa är det mest värdefullaste?

Hur man har sex som vuxen – anknytning och kärlek

Synkronicitet och synkronisering – vad innebär det?

Anledningar till varför människor inte investerar i sin självutveckling

Nytt politiskt landskap – nya politiska företrädare och klaner

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Vår korta resa på planeten – ingenting varar för evigt

Bland vita hattar och Trump-anhängare

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut