fri

Aristoteles lär ha sagt, ”att känna sig själv är början på all visdom”. Synonymer på visdom är bland annat klokhet, insikt, omdöme, förnuft, lärdom, vett, förståndighet och kunskap. Så hur kan djupare visdom och insikter om oss själva – som att förstå våra känslor – leda till klokhet och kunskap?

Vi tror alla att vi känner oss själva. Men i verkligheten är vi olika inför människor beroende på att vi väljer att agera olika beroende på vilka vi möter. Vi bär en mask beroende på vem vi interagerar med och utifrån hur vi vill bli uppfattade i just den situationen. Vi utövar ett slags skådespeleri gentemot varandra alltså – ett skådespeleri som inte är äkta och som inte är rotat i sanning/verkligheten.

Om man inte kan vara sann mot sig själv kan man inte vara sann mot någon annan. Men med träning kan vi börja bli mer autentiska. Detta kommer att ta tid. Det är som att bygga en muskel: ju mer man tränar desto bättre blir man.

Lao Tzu sa också, ”Att känna andra är intelligens; att känna dig själv är sann visdom. Att bemästra andra är styrka; Att bemästra sig själv är sann makt.”

Relationen till dig själv är en av de viktigaste relationerna i ditt liv. Den stora idén här är att förmå att förändra ditt liv för evigt – och leva livet på dina egna villkor – behöver du först veta vem du verkligen är. Det finns att upptäcka i djupet inom oss själva.

Ett lyckligt och bättre liv börjar med dig. Men om du inte vet att se dig själv i spegeln – eller vägrar – så har du inte gjort det grundläggande arbete som krävs för att ens börja skapa det liv du vill ha.

Självkännedom och självintegrering är den första och viktigaste ingrediensen för att leva det liv du vill ha.

Vi uppmuntras väldigt sällan att komma i kontakt med våra känslor. Vi strävar efter att vända ett lyckligt ansikte till världen och hålla uppe fasaden som visas på våra sociala mediesidor. Ofta kan man känna en press av att sätta på en mask för att få gilla-kommentarer. Därför publicerar folk de roliga semesterbilderna med den vackra goda maten, men inte den gråtande bebisen eller det pinsamma arbetsmötet. Det verkar viktigt att visa upp vårt bästa jag för andra och att vi framstår som starka, självständiga och optimistiska.

Vi faller då i fällan att jämföra våra verkliga liv med andras på sociala medier samtidigt som vi känner press att hålla uppe vårt ”allt är bra” utåt.

Därför – visar ibland dessa bilder vi skildrar för andra inte hela sanningen. Vi kan vara deprimerade, ha en dålig dag eller förlora ett jobb. Allt detta leder till att vi potentiellt känner oss isolerade från andra människor. Så vad är betydelsen av att både förstå och dela våra känslor?

Du kanske nu tänker: ”OK, det är bra, känslomässig medvetenhet är viktigt, men hur blir jag mer medveten?” Följande är några förslag för att lära dig mer om dina känslor och hur du kan prata om dem på användbara sätt.

Nämn känslorna du upplever
Ofta är det enklast att observera uppenbara känslor så som ilska, lycka, sorg och rädsla. Men när vi blir vuxna blir våra känslor mer nyanserade. Därför är det bra att man lär sig att identifiera mindre vanliga känslor som ibland kan vara svåra att erkänna för sig själv: chock, skam, ångest, avsky, tristess, nöjen, desperation, tvivel, etc.

Lär dig att identifiera dina känslor korrekt
Vi kan automatiskt anta att vi är arga om vi skriker, men det är möjligt att dölja känslor av sorg eller pinsamhet med saker som kan te sig vara ilska för att få oss att känna oss mindre sårbara. Därför bör man ta sig tid att titta under ytan och se vad som verkligen händer djupare inom oss.

Spåra en viss känsla under dagen
Välj en känsla och följ den. Vi kan ta glädje som exempel. Skriv ner hur många gånger du känner dig glad under dagen. Skriv anteckningar om vem du är med, vad klockan är, var du är, vad du gör och hur intensiva känslorna är. Detta kan vara en användbar övning för att lära dig vad du ska anamma eller undvika i ditt dagliga liv för att hjälpa dig hantera dina känslor bättre.

Uttryck känslor på hälsosamma sätt
När man har lärt oss att namnge och spåra känslor måste vi lära oss vad vi ska göra med dem. Att förstå våra känslor kan leda till att vi har hälsosamma samtal med nära och kära. Vi kan dela det vi har lärt oss om oss själva till andra, ta emot stöd och ge empati för varandra. Andra sätt som människor hanterar känslor på är att träna, meditera, be, skapa, lyssna på musik, skriva poesi, måla eller journalföra. Ta reda på vad som hjälper dig att bearbeta dina känslor, och känn dig totalt fri med att tillåta dig själv att vara så kreativ som du vill.

Är emotionell medvetenhet viktig?
Känslomässig medvetenhet är en ofta försummad färdighet. Vissa studier visar att endast 1 av 3 av oss har förmågan att korrekt bedöma våra känslor. Detta är betydelsefullt eftersom våra känslor vanligtvis pekar mot viktiga sanningar om oss själva.

Våra känslor kommer från våra djupaste önskningar, förhoppningar, behov och mål. Om vi ​​inte vet vad vi känner och varför, riskerar vi att lämna avgörande behov och längtan otillfredsställda, vilket potentiellt kan vidmakthålla en cirkel av ilska och olycka. Att hålla känslor dolda kan också leda till känslomässiga sammanbrott. Föreställ dig ett rör som är blockerat, känslor som byggs upp som vatten, försöker ta sig igenom till andra sidan. Så småningom kommer röret att spricka, vilket orsakar förödande kaos.

Brist på känslomässig medvetenhet kan också leda till ohälsosamma sätt att överleva på, såsom missbruk, överätande, destruktiva relationer och ilska/vredesutbrott.

REDAKTIONEN

Relaterat

Religiösa samfund använder AI i deras predikan

Asatro – handbok hur man etablerar och upprätthåller en maktstruktur

Synkronicitet och synkronisering – vad innebär det?

25% av en befolkning kan förändra ett samhälle i grunden

Vårt undermedvetna styr oss 95% av tiden

Hur du lär dig att leda dig själv – och varför det är viktigt

Girigheten avslöjar hur fattiga vi är – i själen

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Vi tillåter oss att bli lurade: att stå för ingenting är att falla för allting

Endast verkligheten som sanning och framtiden är viktiga

Sveriges folksjukdom: girigheten

LEDARE | Var den förändring du vill se i samhället