befolkning


Endast 25% av en befolkning krävs för att omforma ett samhälle. Det visar forskning publicerad 2018 – där en engagerad minoritet kan påverka den stora massan och förändra sociala konventioner i grunden. Därför – all form av större förändring – börjar alltid med en själv. Därefter kommer den större massan av en befolkning att entusiasmeras, och påverkas till att följa efter.

När en minoritet som består av en fjärdedel av en grupp eller befolkning, som engagerat sig i social förändring, kan dom konsekvent etablera en ny norm i den större gruppen. Därmed kan en fjärdedel påverka och förändra beteenden på arbetsplatsen, på Internet och i våra samhällen.

Studie publicerad 2018 som handlar om kraften hos en engagerad minoritet att förändra konventionellt tänkande – kastar ljus som för de flesta säkert är överraskande.

Forskningen publicerades 2018 i tidningen Science, och beskriver ett experiment på Internet där forskare försökte fastställa hur stor andel av den totala befolkningen som en minoritet behöver för att nå den kritiska massa som krävs för att vända en majoritetssyn. Man fann då att det krävs bara 25 procent.

På och något över den nivån kunde kontrarister “konvertera” var som helst från 72 till 100 procent av befolkningen i sina respektive grupper. Inför minoritetens insatser hade befolkningen varit 100 procent överens om sin ursprungliga ståndpunkt.

“Det här handlar inte om en liten elit med oproportionerliga resurser”, säger Arnout van de Rijt, en sociolog vid Utrecht University i Nederländerna som studerar sociala nätverk och kollektiva åtgärder, och var själv inte involverad i studien.

”Det handlar inte om att bröderna Koch skulle påverka den amerikanska opinionen. Det handlar snarare om en minoritet som försöker ändra status quo, och lyckas genom att vara obeveklig. Genom att engagera sig i ett nytt beteende, utsätter de upprepade gånger andra för det nya beteendet tills de börjar kopiera det”.

Som Bladet har nämnt tidigare – står vi inför en ny omvälvande tid – där vi har börjat lämna ett socialt/ekonomiskt/politiskt system för någonting annat – allt i takt med att allt fler människor söker djupare förståelse om sig själva. Det kommer innebära att vi står inför en stor samhällsförändring.

REDAKTIONEN

Relaterat

Människor är programmerade robotar – ska vi fortsätta vara det?

Vårt undermedvetna styr oss 95% av tiden

Hur du lär dig att leda dig själv – och varför det är viktigt

Girigheten avslöjar hur fattiga vi är – i själen

Människor konsumerar känslor och inte saker – undermedvetna styr

Självkännedom: hur påverkar känslor våra beteenden?

Vår korta resa på planeten – ingenting varar för evigt

Skapa närvaro genom att aktivera dina känslor – hjärtats intelligens

Bland vita hattar och Trump-anhängare

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Den inre resan: vägen till samhällsförändring

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige