ljud

Det håller just nu på att växa fram ett nytt politiskt landskap i Sverige som företräds av medborgare som har djupare förståelse om dels samhället – men framför allt om sig själva. På sikt kommer detta leda till att samhället förändras i grunden – i takt med att nuvarande ekonomiska och politiska system – byts ut och ersätts – med nya ledare.

Utvecklingen drivs och leds av de klaner som blir allt fler runt om i landet – något som Bladet tidigare har skrivit om – dit svenskar söker sig i tusentals för att söka gemenskap med likasinnade – men också för att få djupare vägledning för att bättre kunna vägleda sig själva in i framtiden. Det innebär att det kommer ställas andra krav på framtida ledare, samt att det som är viktigt för människor idag – inte kommer vara lika viktigt för människor imorgon.

Denna utveckling sker inte över en natt – utan den sker succesivt – och går dag för dag. Men säg så här: vi kommer inte gå tillbaka – utan vi kommer gå framåt.

Tyvärr är det fortfarande många som inte ser denna samhällsutveckling – det gäller både bland “vakna” och den stora massan. Men vi befinner oss som sagt i en brytningspunkt – en brytningstid – om man så vill.

Av samma anledning rapporterar inte längre Bladet nyheter – eftersom vi inser och ser att det som det rapporteras om i medierna, som rör ekonomi och politik, avspeglas i det gamla systemet. Det är inte längre intressant för Bladet att rapportera om – det får gamla medier och politiker fortsätta att rapportera om och diskutera. Vi är istället mer intresserade av att prata om framtid och framtidsvisioner – hur vi ser på samhället framgent.

Det som har varit – är historia. Vi kan lära oss av det – och utvecklas ifrån det – för att komma vidare och framåt som människor – där vi går framåt i större gemenskaper – stora familjer. Där trygghet, kärlek, respekt och ansvarstagande är ledorden. Det vill säga – motsatsen till hur vi har det idag.

Vi kan inte kontrollera det som har varit – vi har endast idag att ta ansvar för – ty det är det enda vi kan kontrollera. Det vill säga våra känslor och därmed våra beteenden/beslut/aktiviteter. Allt annat är faktiskt bara att betrakta som trams.

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Bland vita hattar och Trump-anhängare

Skapa närvaro genom att aktivera dina känslor – hjärtats intelligens

Vår korta resa på planeten – ingenting varar för evigt

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige