uppdateras

Pengar är detsamma som skulder. Det framgår av Riksbankens rapport Den svenska finansmarknaden.

”I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning”. Detta enligt Riksbankens rapport Den svenska finansmarknaden, sid 67.

Johan Schuck skrev i en artikel i Dagens Nyheter 1998-03-07:
”Den 21 november 1985 beslutade Riksbanken att upphäva alla utlåningsrestriktioner för banksystemet. Det blev startskottet för en gigantisk kreditexpansion, där den stora tillgången på pengar drev aktiekurser och fastighetspriser i höjden. Fyra fem år senare brast bubblan och Sverige kastades in i en finanskris utan like sedan 20-talet”.

”Pengarna som lånas ut till Kund A kommer nu alltså att räknas in i den totala penningmängden eftersom de ägs av allmänheten: det blir nya pengar i systemet”, från sidan 74 i Riksbankens rapport Den svenska finansmarknaden.

”Ju mer av penningmängden som finns i kontanter desto mindre pengar har bankerna att låna ut till nya låntagare”, från sidan 75 i Riksbankens rapport Den svenska finansmarknaden.

Pengar skapas till följd av att banker tar en skuldhandling fysiskt och kallar skuldhandlingen för en deposition. Depositionen bokförs i banken till det nominella belopp som står uttryckt på skuldebrevet. Samtidigt sätts motsvarande belopp på ett konto hos den skuldsatta, vilket innebär att den skuldsatta betalar ränta till banken för att få låna sin egen skuld som betalningsmedel.

Slutsats: Pengar skapas till följd av att banker lånar ut pengar. Pengar är det vill säga samma som skulder.

ANDREAS SWEDBERG

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige