Home Artikel Bank of England: “endast 3% av alla pengar i världen är verkliga pengar”

Bank of England: “endast 3% av alla pengar i världen är verkliga pengar”

Bank of England

I en rapport som gavs ut år 2014 av Bank of England – framgår det att bankerna ”lånar ut sina egna skulder” till följd av att bankerna skapar pengar vid lånetillfället.

I rapporten säger man även att endast 3% av alla pengar i välden – är ”verkliga” reella pengar – och att 97% av väldens alla pengar består av skulder. Detta då pengar är detsamma som räntebelastade skulder.

Redaktionen 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige