nyheter

Bladet slutar rapportera nyheter. Detta med anledning av att vi misstror mediers vilja att beskriva verkligheten. Det lämnas istället öppet för propaganda och politiskt riktade artiklar för att ge stöd åt diverse narrativ – som kan ses som medialt brus för att vilseleda befolkningen och hålla oss på en låg medvetandenivå.

Anledningen till att många faller för falska nyheter beror på den vanliga berättelsen om opartiskhet som i själva verket är politiskt motiverade resonemang. Detta i ett led av dålig sanningsurskillning som är kopplat till brist på noggranna resonemang och relevant kunskap, samt till användningen av befolkningens förtrogenhet till ett förljuget politiskt och ekonomiskt system. Det innebär att befolkningen är mottaglig för i princip vad som helst – och detta eviga skuldbeläggande och väntan på någon som ska komma och ge oss något så allt bara kan bli och fortsätta som vanligt. Detta är inte Bladets linje – vi vill inte att det ska bli som vanligt – vi vill inte ha det som det har varit – vi vill att det ska bli bättre – och då behöver vi ett annat system som företräds av människor som är öppna och företrädare av sanning.

Vi anser att det finns en stor koppling mellan vad människor tror och vad de därför kommer att dela på till exempel sociala medier, och detta drivs till stor del av ouppmärksamhet snarare än av målmedvetet delning av desinformation. Människor är för lata helt enkelt och förväntar sig att någon annan ska berätta och beskriva verkligheten. Och vad som är verkligt är högst subjektiv – eftersom alla människor har olika verklighetsuppfattningar. Men helt klart är att väletablerade mediehus – även de alternativa – väljer att publicera artiklar som väcker känslor – som skapar spridning – snarare än att man vill beskriva verkligheten. Agendasättande journalistik helt enkelt, där människor tillåter sig tro på sina känslor, och därmed köper det politiskt motiverade narrativet. Oavsett på vilken sida av den politiskt motiverade kompassen man befinner sig.

Fabricerade nyheter är inget nytt. Vilseledande hyperpartiska nyheter är relaterade former av problematiskt nyhetsinnehåll som är troliga källor till politisk polarisering. En omtalad/populär berättelse bär oftast oförmågan att skilja mellan sanna och falska nyheter, och bottnar i politiska motiv. Det har till exempel hävdats att människor är motiverade konsumenter av desinformation – att de ägnar sig åt ”identitetsskyddande kognition” när de ställs inför politiskt valenerat innehåll, och detta leder till att de tror alltför mycket på innehåll som överensstämmer med deras partiska identitet och överdrivet skeptisk till innehåll som inte överensstämmer med deras partiska identitet.

En relaterad teori hävdar att människor sätter lojalitet till sina politiska identiteter över sanningen – och därmed misslyckas med att urskilja sanning från lögn till förmån för att helt enkelt tro på ideologiskt/politiskt överensstämmande information. Dessa redogörelser hävdar att ett starkt orsaksmässigt inflytande av politisk motivation på tro är alltså den dominerande faktorn som förklarar varför människor faller för falska nyheter.

För att vara tydliga: Bladet misstror det ekonomiska och politiska systemet, vi misstror myndigheters opartiskhet gentemot den egna befolkningen – det innefattar även rättssystemet. Vi befinner oss vid den absoluta brytpunkten – och vi vill inte längre vara en bärare av ett förljuget system – mer än att vi fortsätter påtala systemets brister.

Vi inser att familjen Biden får ta eget ansvar – liksom Trump får ta eget ansvar. Och hur rika Rothschilds eller Wallenberg är – och vilket stort/djupt inflytande de har eller har haft – det lämnar vi åt historieböckerna. Ansvar kommer alltid utkrävas av de som kräver det. Den delen lämnar vi åt andra, och den som riktar sin skuld mot någon annan – bör alltid först och främst – rikta skulden mot sig själv – eftersom en individ har alltid bara förmågan att förändra och ta ansvar för sig själv – och inte för eller åt någon annan.

Bladet kliver härmed av det mediala narrativet – och riktar fokus åt ett annat håll. Vi är i rörelse – och det känns helt naturligt att gå vidare, med insikten av att livet är en kort resa på en planet som en vacker dag kommer upphöra att existera. Det är vad människor har att förhålla sig till – och i det kan människor mötas i absolut sanning. Att vi alla delar samma öde – oavsett nationalitet och kultur.

Vi ser ett nytt samhälle växa fram – med ett nytt/annat politiskt innehåll.

REDAKTIONEN

Bladet fortsätter utvecklas – tar helg med likasinnade

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Den inre resan: vägen till samhällsförändring

Guldmyntfoten: Den västerländska kulturen gick under 1971