världsordning

Nej, Sverigedemokrater är inga hjältar och är i själva verket lika mycket prostituerade som alla andra. Om inte mer. Faktum är att Sverigedemokrater är närmare avskum än vad många politiska företrädare är för andra politiska partier. Detta då Sverigedemokrater utger sig för att vara “Sverigevänner” men verkar samtidigt inte för att få en mer upplyst och medvetet medveten befolkning. Sverigedemokrater tycks istället – likt alla andra politiska företrädare – vara mer intresserade av att fortsätta ge förtroende till ett förljuget och korrupt ekonomiskt och politiskt system, och på så sätt fortsätta polarisera samhället i enda syfte att vilseleda befolkningen.

Det finns faktiskt inte en enda Sverigedemokrat som har gett en förklaring till svenska folket varför Sverige har haft massinvandring. Att det i grunden handlar om pengar och pengars värde liksom vad pengar faktiskt är för något, och att pengar därför måste cirkulera i samhällskroppen till följd av skenande räntekostnader som beror på att pengar i grunden är bankkrediter. Det tycks ju rent av att Sverigedemokrater vill fortsätta underhålla och därmed ge näring till samma system som man uttryckligen säger sig vara emot. Det är rena lögner!

Man kan därmed dra slutsatsen att Sverigedemokraterlikt alla andra politiker är mer intresserade av att dra nytta av vårt korrupta banksystem tillika finansiella system – som direkt påverkar och styr politiken – enbart i syfte att fylla den egna plånboken. Sverigedemokrater är därmed lika – om inte mer – prostituerade än någon annan.

Frågan som Sverigedemokrater liksom övriga befolkningen behöver ställa sig är: att om Sverige inte haft massinvandring, hade det då behövs ett politiskt parti som Sverigedemokraterna? Och om Sverigedemokraterna existerar som en direkt konsekvens av att vi har/har haft massinvandring – till följd av att pengar skapas utav bankkrediter – och Sverigedemokraterna drar sig för att upplysa befolkningen av detta faktum: kan man därmed dra slutsatsen att Sverigedemokrater är prostituerade korrupta lögnare som man kanske inte ska ha som politiska företrädare, alls? Sverigedemokrater framstår härmed som själsligt fattiga och rätt tragiska människor – som alla andra prostituerade svenska karriärpolitiker.

Sverigedemokraterna existerar enbart i syfte att polarisera och splittra samhället – och dess företrädare är enbart intresserade av att fylla den egna plånboken – på alla andras bekostnad. Sverigedemokraterna tillsammans med alla andra politiska företrädare kallar detta för demokrati – trots att det ger ett gigantiskt demokratiunderskott att några få privata aktörer sitter på funktionen att skapa pengar genom skuldsättning – som direkt styr och påverkar politiken.

Varje enskild invånare borde också ställa sig frågan: varför är det ingen som säger något om detta i offentligheten? Svaret på den frågan kommer leda till vad Sverige i grunden är och hur Sverige i grunden styrs.

REDAKTIONEN

Relaterat

Sveriges relation till den djupa staten och “deep state”

Många är missnöjda – men förstår man ekonomi och politik?

Medier ger SD mest medieutrymme efter regeringssamarbetet

Vit bok om SDs historia – men ingen vit bok om Sveriges nazisthistoria?

SD-kommunalråd ändrade sig om vindkraft – hyr av företaget

Regimpartiet SD ger föga oväntat stöd till Nato

Sverigedemokraterna föredrar familjen Biden framför Putin

Sverigedemokraterna tar avstånd från Bladet.se

På en skuldmättad marknad går Sveriges välstånd förlorat

Därför har Sverige haft massinvandring – handlar om pengar och skulder

Pengar=räntebelastade skulder | Ekonomin är mättad på skuld

Polarisering: medveten strategi för att härska genom att söndra

Sverigedemokraterna – en del av den djupa staten?

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige