uppdateras

Skuld är detsamma som pengar och världens mest skuldsatta folk – har – som av en händelse – världens högsta invandring per capita. Kan det möjligen då finnas ett samband mellan skulder och massinvandring – eftersom skuld=pengar? Varför kan inte svenskar förstå att invandrarna har utnyttjats för att banksystemet ska kunna fortleva – då man behöver få in fler användare in i banksystemet – annars hade banksystemet kollapsat långt tidigare på grund av skuldmättnad och skenande ackumulerade räntekostnader?

I en rapport som gavs ut år 2014 av Bank of England – framgår det att bankerna ”lånar ut sina egna skulder” till följd av att bankerna skapar pengar vid lånetillfället. I rapporten säger man också att endast 3% av alla pengar i välden – är ”verkliga” reella pengar – och att 97% av väldens alla pengar består av skulder.

Sverige är ett land som har historiskt stor skulder. Detta är djupt problematiskt och kommer leda till förödande komplikationer, detta då Sverige är ett exportberoende land – med främsta fokus på framför allt telekomindustri men även vapenexport.

Trump-administrationen avvecklade krig och konflikter på global nivå – vilket för Sverige vidkommande innebar att Sverige inte kan exportera i den omfattning som krävs för att underhålla räntekostnaderna över våra egna skulder.

Konflikten i Sverige handlar alltså inte om höger eller vänster som svenska medier försöker göra gällande – för det kan knappast ha undgått någon att det inte spelar någon roll om man röstar på Moderaterna, Socialdemokraterna eller på Sverigedemokraterna – att det ändå blir samma politik.

Även mellan ideologier har skiljelinjerna kommit att spela ut sin roll – då ideologier enbart är till för att splittra befolkningen och ställa den emot varandra. Ett splittrat folk är ett svagt folk och därmed lättare att manipulera och styra. På samma sätt är den stora ödesfrågan för vårt land inte heller massinvandring – utan det handlar om skuldmättnad. Massinvandringen är bara ett medel som man använder för att det finansiella systemet fortsatt ska kunna upprätthållas – massinvandringen är alltså organiserad för detta ändamål – och endast för detta ändamål – och ingen politiker från något politiskt läger – från vänsterpartiet till SD – pratar om detta. Vågar man yttra att det kan röra sig om den djupa staten?

Det finns självklart enfaldiga och naiva politiker – låt gå för det. Men det finns faktiskt personer som vet vad de gör – och som förstår men som spelar dumma för att upprätthålla systemet. Riksbanken är en sådan institution. Statistiska centralbyrån är definitivt en sådan institution. Det handlar om att upprätthålla förtroende för ett korrupt system. Ingenstans i hela världen krigar någon om det inte finns ekonomiska intressen – utan det finns alltid ekonomiska intressen bakom krig.

Hur skapas då pengar? Pengar av idag skapas när man skuldsätter sig, och därtill tillkommer det även ränta. 400 miljoner i räntekostnad betalar svenskarna, varje dag. Lånen är desamma för kommun, stad och privatpersoner. Svenskar är världens mest skuldsatta folk. Vi står alltså vid en punkt där systemet kommer bryta samman.

Svenska folket är dömt att upptäcka att deras välstånd har offrats på den humanitära stormaktens altare, och när svenskarna inser att de har blivit totalt lurade, kommer svenskarna bli rejält förbannade och missnöjet kommer riktas mot politikerna.

Det är dom privata bankerna som kontrollerar ekonomin genom att dom lånar ut pengar och på så sätt skapar pengar. Det innebär i praktiken att privata vinstmaximerade företag styr ekonomin. Göran Persson skrev 1997 en bok var titel börjar: ’Den som är satt i skuld är icke fri’. Vi lever alltså i en finansiell diktatur. Man är inte intresserad av att beröra detta, vare sig från politiskt håll eller från de ägardirektivstyrda medierna. Man vill sätta oss fullständig i knät på staten genom att ta våra kontanter ifrån oss.

Alla länder har skulder. Om man tar alla pengar som finns i hela världen och betalar av alla skulder, så finns det ändå skulder kvar. Det finns alltså mer skulder än vad det finns pengar. Skuldsättningen ökar samtidigt som den disponibla mängden pengar minskar, och ingen tror att detta kommer spricka, men det kommer det göra, helt garanterat är det så, och tydligast blir det om man tittar på den enorma värdeökningen på bostäder de senaste åren. Vi har inte sett någon prisökning på tv-apparater eller på konsumtionsvaror över lag.

Det spelar ingen roll om man har skulder eller inte, alla kommer drabbas när ekonomin kollapsar, och då spelar det heller ingen roll om man är kommunist, liberalpartist, miljöpartist, moderat eller sosse. Utgången kommer bli desamma, och Sverige kommer bli ett fattigt land.

En bank säljer på oss våra egna skulder som vi får betala ränta på för att använda som betalningsmedel. Det är ett stort lurendrejeri. Sen 1931 har den här formen varit implementerad i vårt samhälle. Bankerna gör nu historiskt stora vinster till rekordlåga räntenivåer. Det måste tala för att samhället är mättat på skuld.

 

Andreas Swedberg

Leave a Reply