fri

Skapade Sverigedemokraterna partiet Borgerlig Framtid som sedan blev Medborgerlig Samling? Är det otroligt att tänka den tanken då det fanns gott om missnöjda borgerliga väljare som kände sig svikna av de gamla borgerliga partierna i framför allt frågan om massinvandring? När en borgerlig statsminister (Fredrik Reinfeldt) i sitt sommartal år 2014 stod och vädjade till svenska folket att ”öppna era hjärtan” inför massinvandringsvågen 2015. Invandringsfrågan är faktiskt en fråga som inte en enda svensk medborgare har fått tycka till om i ett val, utan den är rent av påtvingad svenska folket. Helt enkelt för att svenska folket inte ska få förståelse för varför vi har haft massinvandring, och varför den stora planerade vågen av massinvandring kom just år 2015.

Det är orimligt att ingen rent strategiskt har tänkt på – inför den stora massinvandringsvågen 2015 – att samla upp missnöjda borgerliga väljare, och på så sätt fortsätta ge förtroende åt det havererade bank- tillika politiska systemet – i tron om att det finns goda demokratiska krafter i vårt land. Faktum är att Borgerlig Framtid – som grundades av Anders Königsson (en journalist som gjort flera reportage åt public service) har inte bara en – utan flera direkta kopplingar – till just Sverigedemokraterna.

”Anders Königsson jobbar som frilansare på Sveriges Radio och har bland annat gjort sportjournalistik åt SR P4 och varit resereporter åt P3:s program Planet. Nu har det framkommit att han varit ”otrogen”, han har nu varit med och producerat Sverigedemokraternas reklamfilm inför valet i september”. Här är filmen som Königsson lät producera åt Sverigedemokraterna.

Partiet Borgerlig Framtid grundades år 2014. År 2016 uteslöts Anders Königsson tillika grundaren av Borgerlig Framtid från partiet på en extrastämma. På samma stämma bytte också partiet Borgerlig Framtid namn till Medborgerlig Samling, och Ilan Sadé – som även han har en direkt koppling till Sverigedemokraterna – tog över som ordförande. Ilan Sadé var nämligen delägare i den SD-anslutna sajten Nyheter Idag.

”Sajtens grundare Chang Frick har ett förflutet som politiskt aktiv i Sverigedemokraterna. Domännamnet registrerades av Kent Ekeroth (SD). Nättidningen finansieras i huvudsak av prenumerationer och enstaka större donationer från privatpersoner. Den drevs ursprungligen ideellt, men drivs sedan 2017 kommersiellt. Ursprungligen ägdes ägarbolaget ensam av Ilan Sadé, tidigare partiledare för Medborgerlig samling, senare har även Frick mantlat rollen som delägare tillsammans med Sadé i moderbolaget Davka Förvaltning AB”.

Eftersom att all form av invandring är planerad – eftersom massinvandringen tjänar ett direkt syfte åt att försörja svenskarnas skenande räntekostnader – för att fortsätta ge konstgjord andning åt banksystemet. Man vill helt enkelt inte att människor ska förstå – och därför låter man medborgare i penningregimen (åter igen) få förhoppningar om att Sverige är en demokrati. Av exakt samma anledning finns Sverigedemokraterna – enbart i syfte att fånga upp invandringskritiska röster. Ren och skär polarisering – och alla andra politiska partier fungerar på motsvarande sätt. Så länge människor sätter sin tilltro till banker och till politiker – i tron om att Sverige är en demokrati – så kan de fortsätta att leva glada dagar i ovisshet.

Medborgerlig Samling publicerade den 27e september år 2016 en text på sin hemsida med rubriken ”Partiet utsatt för sabotage”. Texten är skriven i ett enda syfte – att slå mot och att hänga ut (misskreditera) dess tidigare partiordförande tillika grundare – Anders Königson. Denna text ligger fortfarande öppen på partiets hemsida och går att läsa här. Vi återger också hela texten nedan:

”Borgerlig Framtid har drabbats av sabotage. F.d ordföranden i partiet, Anders Königsson som uteslöts ur partistyrelsen den 5 september, har inte velat överföra ägandet av domännamnet (borgerligframtid.se) från privat ägo till partiet. I torsdags valde Königsson istället att stänga ute partistyrelsen och distriktsstyrelserna från partiets e-postserver samt hemsidan. Dessa är knutna till domännamnet.

Även partiets officiella Facebook- och Twitterkonton har tagits över av Königsson. Därtill försökte han ta kontroll över partiets bankkonto, genom att utestänga övriga firmatecknare. Detta upptäcktes och anmäldes omgående till banken som frös kontot. Ärendet utreds nu av bankens juristavdelning.

Arbete pågår för att återta kontrollen över partiets alla tillhörigheter. Partiets officiella hemsida med korrekt och aktuell information finns nu på www.medborgerligsamling.se. Tyvärr finns fortfarande en hemsida på gamla .se-adressen. Men den är alltså inte partiets officiella utan styrs av Königsson.

Partiet nås nu via e-mail på [email protected].

Frågor om detta kan skickas till info-adressen, alternativt kan t.f ordförande Bo Hansson eller styrelseledamot Josefin Utas kontaktas”.

Varför ligger denna text fortfarande öppen på Medborgerlig Samlings hemsida? Vilket syfte tjänar texten partiet? Det är som att man fullt ut vill (be)visa att man har tagit avstånd från Anders Königsson – detta trots att Königson liksom Ilan Sadé som båda dåvarande partiordförande har direkta kopplingar till Sverigedemokraterna. Det är ju faktiskt som att de ingår i samma gäng. Även om man ogillar någon och även om Königson har betett sig illa gentemot partiet och styrelsen: en uteslutning är väl en tillräckligt hård markering, eller? Av någon anledning tycks det oss som att man VERKLIGEN vill att det är övertydligt att man har brutit med Königson – men kopplingen mellan partiet och Sverigedemokraterna består. Dels genom Königson, men sen också genom dess nya ordförande: Ilan Sadé. Och det kan inte ett namnbyte eller en uteslutning ändra på.

Sverigedemokraterna har skapat en mängd olika polariserande medier genom åren: Samtiden, Nyheter Idag, Nyhetsbyrån NB och Riks (för att nämna några). Varför inte också skapa ett politiskt parti – i polariseringens tecken? Sverigedemokraterna har ingen trovärdighet – eftersom att ingen representant från det partiet har belyst anledningen till att vi har haft massinvandring till Sverige eller belyst det självklara faktumet till varför det skapas ett demokratiunderskott till följd av att enskilda privata företag skapar det allmänna betalningsmedlet.

Skapade Sverigedemokraterna Borgerlig Framtid som sedan kom att bli Medborgerlig Samling – vad tror du?

REDAKTIONEN

Relaterat

Sverigedemokrater är lika mycket prostituerade som alla andra

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Ett sargat samhälle ur ett sargat samhällssystem

Den svenska historian kommer skrivas om till nackdel för svenskar

Invandringens syften är ekonomi och polarisering – svenska myndigheter VILL ha konflikter

Invandringen fyller ingen funktion längre – vad händer nu?

Det ekonomiska systemet bär inte längre det politiska systemet

Här är den sanna verklighetsbeskrivningen av Sveriges historia!

All invandring är planerad och organiserad – utredning inleds i USA

Banksystemet har tvingat kvinnor ut i arbete