gta

Hur du upplever världen och hur du väljer att förhålla dig till den – är upp till dig. Om du läser Bladet i tron om att du här ska få veta sanningen – för att bättre förstå vår samtid och vad som påverkar diverse nyhetsflöden så måste vi tyvärr göra dig besviken: Bladet är allt annat än förespråkare av sanningen. Vi är – liksom dig själv – snarare nyfikna på det som har bäring på verkligheten – och det som vi upplever som verkligt behöver inte alls vara verkligt för någon annan. Motsatsen är att förhålla sig till det som bygger på lögner.

Tyvärr bygger vårt samhälle på ett enormt självbedrägeri där medborgare tillika människor bedrar varandra (främst sig själva) i sitt sökande på sanning. Många uppfattar säkert en miljon svenska kronor som mycket pengar – och att vårt banksystem är ett system som är värt att bevara in i evigheten. Men många andra betraktar en miljon svenska kronor som någonting helt annat – som pengar som saknar reellt värde – och att vårt banksystem är ett riktigt Kalle Anka system.

Många andra människor tillber en gud i sitt sökande på sanning – i tron om att det finns någonting större – någonting gudomligt – i allt som sker. Medan många andra betraktar religion som ett sätt att styra och därigenom begränsa människors intellektuella förmåga – eftersom gudar endast existerar i människors huvuden (sinneskontroll). Precis på samma sätt som banksystemet bygger på förtroende – och banksystemet fungerar så länge människor har förtroende för systemet. När allt fler människor vänder banksystemet ryggen – så kraschar det.

Ett annat exempel på vad som antas vara sant – är att vi bör äta för att få i oss näring först och främst – oavsett om det antas vara aptitligt eller inte. Sätt det i relation till hur många människor på planeten som äter på McDonalds varje dag.

Vad vi härmed kan förstå – är att sanning bara är en spegling av oss själva – vad vi väljer ska vara sant – och det beror på – att det som är absolut sant – är våra känslor och våra beteenden liksom våra tankar (läs hjärnspöken). Helt enkelt hur vi förhåller oss till oss själva i förhållande till andra. Det du känner och tänker är sant – behöver alltså inte vara detsamma för någon annan – eftersom vi omöjligt kan känna samma sak och därmed har ytterst svårt att relatera till det som antas vara sant.

Vad som också är absolut sant – är att vi alla människor lever under en begränsad tid – på en planet och i en värld – ett universum – som också har en begränsad tid. Att ingenting varar för evigt får väl också antas vara sant – även om evigheten får antas vara för evigt – men inte heller evigheten som tidsmått sett till universum och dess omnejd – kan till hundra procent sägas vara för evigt – om det inte finns någon levande varelse/organism som förmår att överleva evigheten. Frågan är om det finns någon levande varelse/organism som förmår att överleva sanningen?

Dessutom – det som anses vara sant idag – behöver inte alls vara sant imorgon. Den eller det som lever – får se.

REDAKTIONEN

Relaterat

Emotionell medvetenhet: att känna sig själv är början på all visdom

Marionetthärskare – politiker är marionetter och skådespelare

Personlig utveckling: steg närmare det samhälle som vi alla vill ha

Nyheter som beskriver verkligheten får i regel mindre utrymme

Ett sargat samhälle ur ett sargat samhällssystem

Sveriges relation till den djupa staten och “deep state”

Bladets framtidsvision för Sverige – ett land i förändring för alltid

Ett samhälle byggt på pengar – när hälsa är det mest värdefullaste?

Hur man har sex som vuxen – anknytning och kärlek

Sverige har enorma problem att ge trovärdighet till sin demokrati

Synkronicitet och synkronisering – vad innebär det?

Anledningar till varför människor inte investerar i sin självutveckling

Människor är programmerade robotar – ska vi fortsätta vara det?

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige