asatro

Asatro är en modern beteckning på de religiösa traditioner och seder som utövades av invånarna i Skandinavien under vikingatiden fram till religionsskiftet. Nordisk mytologi är i princip en handbok i hur man etablerar och upprätthåller en maktstruktur om vi ser till sensmoralen bakom dess karaktärer och berättelser om dem.

Först har vi “gudarnas” kung Oden som vunnit sin visdom genom att offra sitt ena öga i Mimers brunn och på så vis fått se vad som förevarit och därför fick förmågan att kunna sia om framtiden. En klar referens till att kunskap är makt, och hur han genom sitt offer fick ett nytt övergripande perspektiv av hur världsalltet fungerar.

För att veta vart man är på väg måste man ju som bekant först orientera sig i vart ifrån man kommer över tid – sin historia. Och som George Orwell så elegant en gång i tiden uttryckte det:

“Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”

Dvs de som har möjligheten att styra över historiebeskrivningen och därmed narrativet, kommer kunna verka utan att synas för sig själva.

Omsatt i realtid är alltså Wallenberg motsvarigheten till Oden den allvetande, med den stora skillnaden att han har en telekominfrastruktur att tillgå för att kontrollera informationsflödena i modern tid.

Till sin hjälp har Oden ett underrättelsetjänstkollektiv vid namn Hugin – Hågen eller tanken – och Munin – minnet – i form av 2 korpar, som håller koll till honom om vad som sker över Yggdrasills stam – världsalltet. I modern tid motsvarigheten till SÄPO, MUST, FRA etc. (Serverhallar måste dessutom vara ett bra sätt att hålla koll på minnen såsom tankar.)

Oden har även 2 vargar till sin hjälp, den ena heter Geke – den girige – och Freke – den glupske. Dessa är motsvarigheten till de som är beredda att gå över lik för sin enskilda vinstmaximeringsnytta. I dessa 2 beskrivs alltså i modern tid de företagsledare och marionettledare som verkar för Odin – Wallenberg – och som tack tillåts plundra världen för sin egen räkning.

Dessa måste dock samtidigt skyddas ifrån de som kan utgöra ett hot mot denna grundläggande maktstruktur – jättarna – dvs de som anses utgöra ett hot mot “gudarna” med stort intellektuellt- såsom vålds-kapital och har kraft att kunna kasta ut dem från valhall – vilket innebär att man måste etablera såsom kontrolleravåldsmonopolet som i Nordisk mytologi representeras av Tor med sin hammare.

Tor är mao en beskrivning av Polis och militär, och precis den personlighet man söker till dessa organisationer dvs människor som inte är allt för smarta, ser alla problem som en spik – varför Tor har en hammare – och därför “bara” följer order. Samtidigt måste ju de som skall härskas uppleva “jättarna” som dåliga och de som innehar detta våldsmonopol som “gudar” – stockholmssyndromet kallas det visst.

Vidare behöver också “gudarna” olika grindväktare som kan förvarna för de “jättar” som kan utgöra ett hot mot maktstrukturen och denna grindväktare som passar regnbågsbron – Bi-frost – i Nordisk mytologi heter Heimdall.

Heimdall kan se på 50 mils avstånd, höra hur gräset växer och se hur håren i fårens ull växer. Sensmoralen bakom detta är alltså att han kan höra de gräsrotsorganisationer som är på väg att växa fram och se de får som är på väg att bli vargar långt innan de kan utgöra ett hot mot “gudarna”.

Omskrivet till modern tid representerar mao Heimdall alla de opinionsbildningsorgan som verkar för maktstrukturens upprätthållande. Journalister, ekonomer, Riksbanken etc. och i Sverige främst Expo vars stridslarm är “antisemit och som sätter vidden på åsiktskorridoren.

Samtidigt behöver man en söndra och härska struktur som alla kan indela sig i – i modern tid ideologi – och denna i Nordisk mytologi kontrolleras och beskrivs av krigets gud Tyr som har i uppgift att styra Odens armé, en armé som inte är tänkt att hålla sams då konflikt som alltid är själva målet. Så varför har då egentligen NMR Tyr-runan som symbol och AFA ett Baner som sina symboler? Kan det vara så att båda parter kontrolleras av samma maktstruktur? Precis som Mathias Wåg – AFAs härförare uttryckte det i en tråd för några år sedan – kampen är målet. Soldiers of Odin borde följdriktigt mer rättvisande översättas till Soldiers of Wallenberg.

I Idun den vackraste av alla gudinnor har vi i sin tur det ouppnåeliga idealet, kvinnan som alla kvinnor vill va, och kvinnan som alla män vill ha. En direkt referens till modell och skådespelsindustrin, bröd och skådespel mao. och som behövs för att hålla människor i ett passiviserat tillstånd. Hennes manliga motsvarigheter heter Frej och Brage.

Och till sist men absolut inte minst har vi Loke den ordvige – politikern – som hela tiden lyckas sätta både gudar såsom människor på pottkanten med sin dåliga moral och sitt kontinuerliga instigerande men som hela tiden lyckas hamna på fötterna var gång han trampat i klaveret.

Personligheterna här beskrivna är alltså vad som krävs för att etablera en maktstruktur, och sensmoralen bakom sagorna i sin tur är instruktioner i hur man konserverar den, genom att utnyttja människors svagheter beskrivna i kristen mytologi i de 7 dödssynderna.

Med detta i beaktande kan man ju fundera lite på varför vi uppe i kalla norden fick denna obskyra lilla “religion” samtidigt som resten av Europa kristnades ur reminessenserna av Romarriket, och om vikingarnas utbredning på de strategiska platser för att kontrollera handeln i hela Östersjön såsom Nordsjön verkligen gjordes utan en ovanpåliggande operativ strategisk planering.

Stenaline döpte för något år sedan ett av sina fartyg till Eddan, kanske ligger svaret däri?

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Snorres julsaga | Andreas Swedberg ger ut sagobok

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige