uppdateras

Man kan väl lugnt säga att Sverige inte premierar dom som talar sanning – utan det som svenskar istället värderar – mer än sanningen och framtiden – är pengar. Pengars vars värde är 0. Det är så i Sverige att fullkomligt häpnadsväckande hyckleri belönas med offentliga priser och höjs till skyarna för allmän beundran. Därför är det av vikt att i varje konflikt mot en större, hänsynslös, och omoraliskt motståndare, måste du alltid utgå från att du måste gå längsta vägen igenom helvetet för att uträtta något. Det kostar på att vara människa i Sverige..

Men – tiden är nu kommen att du måste acceptera att ditt liv inte längre kan vara fredligt eller bekvämt. Veta att du kanske inte kan överleva för att se frukterna av dina ansträngningar. Inse att du kanske måste gå under och omfamna smärtan. Annars kommer du bara att vara en patetisk och skrattretande otillräcklig soldat i kriget om sinnet – ditt eget sinne. Det vill säga: du kommer vara som alla andra.

Personlig risk är inte viktigt. Endast verkligheten som sanning och framtiden är viktiga. Att vara effektiv betyder att vara ”på radarn”. Om du gör en skillnad så är du ett konkret hot och då ska du räkna med att ha en måltavla målat på bröstet. Så är det bara.

Människor i detta land måste återfå en känsla av ansvar för sina liv, sina egna tankar och livet för kommande generationer. Ingen sund människa kan på allvar längre tro på att detta system syftar till den allmänna välmågan i samhället på lång sikt, eller ens på något enda vis. När hörde du till exempel en politiker ställa sig upp och kräva att sanningen ska värderas högre – än något annat? Om du inte har hört någon politiker säga det – kan det möjligen då vara så att politiker inte värderar sanningen – utan istället är mer mån om den egna plånboken?

Tillräckligt många människor behöver nu alltmer börja uppfatta att de ständigt manipuleras, kontrolleras och används av vilseledande tänkare med ett givet syfte. Människor behöver väckas från sina narcissistiska materialistiska skuldfinansierade liv. Denna ego – kultur har misslyckats. Fientlighet och ilska i samhället börjar bubbla över i en ökande omfattning, även i vår egen annars så passiviserade och fredade omgivning.

Människor börjar dock inse att de har blivit lurade. De har inte ännu riktigt listat ut vem som bär skulden, eftersom de fortfarande intellektuellt sitter fast i en falsk dogm om en polariserande höger – vänsterskala, men ljuset kommer så sakta. Människor börjar förstå att när tidernas sämste prognosmakare återkommande har prisats för sina demokratiinsatser av både regleringsbanken och ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, då är det dags att börja reagera själv.

Det finns nu otaliga geopolitiska reality shower, som visas varje vecka av den finansekonomiska fars, där regeringens kontrollerade medier allt högre proklamerar seger eftersom status quo bibehålls.

I ett egennyttigt, orättvist och ohållbart system, så angrips alla deltagare förr eller senare och systemet lämnar sedan efter sig en efter en, deltagare sårbara för exploatering och efterkommande förfall, alltså även de deltagare som upplevt sig tillhöra det ”egna” och vinnande laget, det är systemets inneboende natur och eviga strävan, eliminering.

Girighet är alltså inte bra för andra, det är vad det i grunden går ut på. Girighet är därför en sjukdom på samhällskroppen, en abberation, avvikelse från enkla och ärliga ambitioner och därför nödvändig att bestämma till sin form så som en överdrift, någonting onaturligt och skadligt. Denna enkla skillnad kan annars komma att gå förlorad om ett folk inte längre klarar av att kunna skilja mellan dygd och synd, ära och ändamålsenlighet, aptit och frosseri, medel och mål. Varje stor religion – som ändå bara är styrmedel för människor – och varje skola i filosofi varnar därför genom historien för farorna med otyglad och oreglerad girighet.
Och ändå, ändå, så är det denna generation i informationens tidevarv, som skulle komma att göra en gud av girigheten, men i rättvisans namn så skall det väl också sägas att de flesta, de kan verkligen inte av att förstå vad det är som de gör och hur eller vem det är som de tjänar med sitt beteende.

Girighet som ofta reser i sällskap med hybris, är ett redskap för korrumperande inflytande av makt och dårskapens triumfer. Girighet är smittsam, och den angriper förnöjsamheten i samhällets centrum och omvänder den istället mot förvirrad anarki och förtryck.

Girighet är konsumtionens bottenlösa hål som konsumerar inifrån per person i en ändlös strävan att tillgodose behov utan att någonsin kunna nå tillfredsställelse och slippa undan den växande inre tomheten.

Inspirationstack till Carl Norberg

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat

Endast dumma jävlar mäter framgång efter storlek på ens plånbok

Den svenska historian kommer skrivas om till nackdel för svenskar

Wallenberg är den rikaste familjen i världen – mål uppnått?

Information är mänsklighetens dyrbaraste tillgång

Sveriges folksjukdom: girigheten

SWEDENGATE – ”Sverige kan dra åt helvete!”

Svenskar är giriga och egoistiska – inte konflikträdda

Framgångspodden är Sveriges mest meningslösa podd

LEDARE | Var den förändring du vill se i samhället

Bo Jonsson Grip – Sveriges genom tiderna rikaste man

Stockholm ska bara hålla käften – Sverige tillhör folket


Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige