Guldmyntfoten

Den västerländska kulturen gick under 1971 i samband med att man avskaffade guldmyntfoten i USA. Avskaffandet av guldmyntfoten har inneburit att vi därefter har skapat pengar ur skuld genom genom skuldsättning.

Alla system har sin uppgång och fall, och vi befinner oss i brytpunkten på vad vi kan kalla den kapitalistiska världen eller eran, där bankerna har ägt oss och där vi jagar pengar i vårt sökande på att bli fria från banker – där illusionen av att pengar ska ge oss frihet har slagit rot i våra sinnen och beteenden. Pengar som i grunden är räntebelastade skulder som saknar reellt värde.

Avskaffandet av guldmyntfoten har inneburit att bankerna har fått ”fria pengar”, det vill säga att man har kunnat trycka galet mängder med pengar, vilket har fått till följd att världsekonomin totalt har skenat de senaste decennierna. Till följd av detta kan vi konstatera att den kapitalistiska världen inte levererar längre – vilket innebär att allt fler människor vill bort från rådande system till någonting annat.

I denna stora omställning finns det ingenting att vara rädd för. Det finns fortfarande välutbildade människor, Grekland har fortfarande kvar sina vackra öar och Sverige sin vackra natur. Världen kommer finnas kvar – bara att vi kommer se på varandra och värdera saker annorlunda mot vad vi har gjort hitintills.

Det är alltså inga verkliga saker som faller – det är bara systemet.

Vad är då en myntfot? Jo, en myntfot eller myntstandard är det genom lag bestämda förhållandet mellan en viktenhet myntmetall och myntets räkneenhet. Med andra ord hur mycket guld eller silver det måste vara i mynt av en viss valör. Mynt kan i praktiken präglas i en annan metall än myntfoten, men det krävs att de vid erfordran av landets centralbank kan inlösas mot den angivna mängden metall. Ett mynt kan alltså ha ett metallvärde som är skilt från det symboliska värdet i handeln.

ANDREAS SWEDBERG

Relaterat

USA kommer kollapsa! Bankkartellen roten till världens lidande

Centralbankchef i Nigeria har sparkats och gripits

Endast dumma jävlar mäter framgång efter storlek på ens plånbok

Guld för 150 miljoner borta i Kanada efter mystisk kupp

Världen köper guld och dumpar amerikanska dollar

Skuldavskrivning: Kap Verdes behöver inte betala miljardskuld

Ny världsordning | Det är över: alla borde uppmärksamma detta

Vi kommer byta ekonomiskt system – allt fler misstror banksystemet

Information är mänsklighetens dyrbaraste tillgång