ljud

“Endast Sverige svenska krusbär har”? Ja – kanske är det så – men sett till demokrati och medborgarbestämmande – så ifrågasätter vi härmed hela det demokratiska systemet – och använder Sverige som ett skräckexempel.

Anledningen till varför beror på det stora demokratiunderskott som banksystemet ligger till grund för, att ett fåtal privatägda aktörer skapar det allmänna betalningsmedlet som är pengar. Pengar som direkt styr och påverkar politiken i en given riktning – eftersom all form av politik ska förhandlas med och finansieras med pengar.

Det innebär att ett fåtal aktörer/medborgare direkt påverkar politiken i en given riktning. Om inte det skapar ett gigantiskt demokratiunderskott så säg – och därmed tordes egentligen Sveriges trovärdighet om att vara en demokrati fallera totalt – men det stannar inte där.

Sverige styrs sen århundranden av en skuggregering – en stat i staten. Denna skuggregering har ingen svensk röstat fram – eftersom att denna skuggregering verkar utan att synas – och helt enkelt inte går att rösta på – eftersom dom inte ställer upp i allmänna val. Det innebär i sin tur – rent konkret – sett till demokratiunderskott – att Sverige inte är en demokrati överhuvudtaget – utan är mer att likna en diktatur.

En diktatur är en diktators ämbete som är en stat som styrs totalitärt eller auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna väl – eller överhuvudtaget.

Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i sönderfallande demokratier där man samlat makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.

Diktaturer hamnar nästan alltid längst ner i demokratiindexet, som är en rankning som skapas av brittiska tidningen The Economist en gång per år.

Dessutom har man i Sverige lurat hit väldigt många människor från världens alla hörn – enbart för att finansiera svenskarnas skenande räntekostnader – till följd av att man skapar pengar som saknar reella värden ur skuld. Detta kommer Sverige förr eller senare tvingas svara på – varför man har valt att bedriva sin ekonomi och forma sin politik byggt på lögner och svek. Det skapar i alla fall ingen större trovärdighet sett till att Sverige skulle vara en demokrati. Inte heller har svenska medborgare fått tycka till om huruvida Sverige ska ha massinvandring eller inte – när vi vet att 25% är tillräckligt för att omstöpa ett samhälle i grunden.

Sverige och svenska befolkningen kan alltså se sig snuvade på sin demokrati och på sitt befolkningsstyre/majoritetsstyre – för i Sverige – är det några få som blir allt rikare – på allt fler människors bekostnad – och det ger inte heller direkt trovärdighet till Sverige som ett demokratiskt land – eller att Sverige skulle vara en humanitär stormakt förklädd till en demokrati. Tvärtom.

Sen har vi hakkorsets betydelse för Sveriges historia, nedsmält judeguld i svenska smältverk, rasbiologi som Sverige har varit världsledande på och att Sverige utgör modern till nazismen.

De svenskar som fortfarande tror på demokratin i Sverige och på det politiska spelet – att alla problem i samhället går att skylla på antingen vänstern eller högern – och att vi måste rösta bort den ena eller andra sidan för att vi ska komma framåt och få förändring – har minst sagt ett eller två tankefel. Det är alltså systemet det är fel på – det grundläggande systemet – det som det politiska systemet grundar sig på – det vill säga banksystemet. Men banksystemet är fullt rimligt konstruerat när man förstår att samhällssystemet vi alla rättar oss efter är skapat för att gynna några få – på den stora massans bekostnad.

REDAKTIONEN

Relaterat

Invandringen fyller ingen funktion längre – vad händer nu?

Stockholm Banco gav 1661 ut de första sedlarna i Europa

Här är den sanna verklighetsbeskrivningen av Sveriges historia!

Egennytta – kortsiktigt, kontraproduktivt och helt enkelt idiotiskt

Samlingsartikel: Pengar, banker och räntor – historiens största blåsning

Sverige är en bankdiktatur sminkad som humanitär stormakt

Efter Covid: Wallenberg, den djupa staten och svensk korruption?

Jimmie Åkesson går globalisternas ärenden eftersom skulder=pengar!

Svenskar rättar in sig i ledet – och fortsätter svälja sin stolthet

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige