fri

Vi lanserar idag vårt parti som heter Upplysningspartiet. Upplysningspartiet kommer ställa upp i framtida EU-val och riksdagsval. Vi har valt att lansera ett parti i syfte att markera slutet på ett föråldrat samhällssystem – och istället markera början på ett nytt, för möjlighet att börja applicera nya värderingar, nya strukturer och en ny kultur att förhålla oss till – som på sikt kommer leda till att människor kommer söka utveckling och förändring. Detta då allt fler människor kommer söka djupare mening till våra liv, våra relationer och den planet vi bebor. Det som var viktigt i det förra systemet – kommer inte vara lika viktigt i det nya samhällssystemet. I samband med detta – ser vi det nya partiet som en samlingsplats – något att enas kring – och ett parti som växer organiskt i takt med att andra människor söker sig till oss och vill vara en del av vår gemenskap.

Vi menar på att den västerländska kulturen gick under 1971 – då man avskaffade guldmyntfoten – och att vi befinner oss i en brytningstid – en brytningstid som vi alltså har passerat – för länge sedan.

Upplysningspartiet ställer upp i EU-valet 2024. Vi har som ambition att samla goda krafter som vill utveckla ekonomin och politiken till att bli något annat än vad det är idag. Vi drivs av en inre längtan efter att ersätta dagens karriärpolitiker som engagerar sig i politiken enbart för att fylla den egna plånboken – snarare än att tjäna den egna befolkningen.

Vi anser att Sverige är en bankdiktatur förklädd som humanitär stormakt, och tittar man historiskt på Sverige som nation – finns det mycket lite i vår historia som är human. Allting talar för det direkt motsatta. Sverige är ett land som har plundrat Ryssland, gett Hitler makt och profiterat på massutrotning av judar. Sverige är navet/kärnan i det som kallas den djupa staten. Svensk historia och det svenska samhället är format på lögner, manipulation, förtryck och desinformation. Här behöver man bekänna sina fel – be om ursäkt – och ta sitt ansvar.

För att förstå bättre vad Bladet vill åstadkomma och de frågor vi bedriver – kan man läsa vår framtidsvision för Sverige. Vi ser ett Sverige som är enat – ett Sverige som vägs upp av och leds av patrioter som vill det bästa för vårt land – och för varandra. Vi ser ett Sverige som inte längre arbetar för splittring och polarisering. Vi ser ett Sverige – där människor i djupet av sig själva – förstår att det mest värdefulla en medborgare kan göra för någon annan och för samhället i stort – är att ge av sig själv – det vill säga att bidra – och att därigenom ta ansvar.

Genom att vi nu tar klivet ut i politiken – så innebär det att vi också nu börjar ta ställning mot ett korrupt och förljuget system – för chans att bygga något annat – och börja staka ut vägen för ett nytt samhälle, med nya värderingar, med djupare insikter, tillsammans med en starkare befolkning som är medvetet medveten och mer upplyst.

Sverige och världen står inför en stor förändring, i takt med att allt fler människor på planeten söker utveckling och djupare mening. Allt fler människor vänder sig ifrån rådande system – de vänder sig inåt – med förståelse för att om man vill ha förändring – på riktigt – behöver man först och främst jobba på att förändra sig själv.

Förändringens vindar blåser över Sverige. Här vill vi axla ett ansvar – och leda landet in i en ny – annan – riktning.

REDAKTIONEN

Relaterat

Tusentals svenskar vaknar upp i allt större skala – i djupet

Klansamhället är tillbaka – det individualistiska samhället är historia

Bladet slutar rapportera nyheter – ser ett nytt samhälle växa fram

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Den inre resan: vägen till samhällsförändring

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige