ljud

Förstatligandet av banker i Indien ges här en lista över banker i landet: Efter att ha blivit självständigt upplevde Indien uppkomsten av ett flertal banker som syftade till att uppfylla de ekonomiska behoven och drömmarna hos indierna. Som svar på dessa krav gick flera banker igenom en process för att bli statligt ägda. En statsägd bank är en bank där staten äger över 50 % av aktierna. För närvarande är Indien värd för en summa av 12 offentliga banker, som har genomgått denna statliga ägarförvandling och för närvarande övervakas och drivs av regeringen.

Det var den 19 juli 1969 när dåvarande premiärminister i Indien – Indira Gandhi – tillkännagav förstatligandet av 14 banker. I den moderna eran började bankverksamheten under kolonialtiden med inrättandet av Bank of Hindustan som grundades år 1770.

Förstatligandet av banker i Indien: Banker spelar en avgörande roll för ekonomins tillväxt eftersom de hanterar pengar. Banker ger garanti för att hålla våra pengar säkra och ger i gengäld ränta. Banker lånar också ut pengar till människor, institutioner och andra för att starta företag och för en mängd olika kommersiella och personliga aktiviteter. Därför bidrar banker direkt till de olika finansiella aspekterna av våra liv.

14 banker som förstatligades 1969: Allahabad Bank, Canara Bank, United Bank of India, UCO Bank, Syndicate Bank, Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Central Bank of India , Indian Bank, Dena Bank och Union Bank. 1980 förstatligades ytterligare sex banker.

Varför krävdes förstatligandet av banker?

Förstatligandet av banker genomfördes under lagen om bankbolag (förvärv och överlåtelse av företag) från 1970. Förordningen trädde i kraft den 19 juli 1969, “för att bättre tillgodose behoven för utveckling av ekonomin i överensstämmelse med nationella politiska mål.”

Med hänvisning till fakta från RBI:s historia av indisk bankverksamhet, sågs banker spela en speciell roll i utvecklingssammanhang, särskilt inom jordbruket. När Indien påbörjade sina plansträvanden hamnade bankernas utvecklingsroll i fokus, särskilt på 60-talet när reservbanken på många sätt banade väg för konceptet och praxis att använda finans för att katalysera utveckling.

För att lindra den sociala kontrollen över banker i syfte att säkra en bättre anpassning av banksystemet till behoven av ekonomisk politik, beslutade Indien Gandhi att nationalisera/förstatliga banker.

REDAKTIONEN

Relaterat

Sveriges relation till den djupa staten och “deep state”

Sverige har enorma problem att ge trovärdighet till sin demokrati

Vi befinner oss i en brytningstid – alla samhällssystem faller till slut

Guldmyntfoten: Den västerländska kulturen gick under 1971

Trump: USA borde gå mot inställda utbetalningar av skulder

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige