uppdateras

Energikrisen i Australien är skapad av den egna inhemska regeringen under en lång tidsperiod.

”Utöver det har du en situation där lönerna nu också potentiellt kommer att börja stiga,” sa Greenwood till Sky News-värden Andrew Bolt.

”Du vill inte att lönerna ska börja stiga och komma utom kontroll eftersom det igen kommer att driva på inflationen och kommer att leda till att riksbanken i slutändan med den oundvikliga slutsatsen kommer att behöva fortsätta att höja räntorna”.

REDAKTIONEN

Relaterat

Klimatförnekelsevåg under klimattoppmöte – ser vi ett skifte?

Australien måste inleda diskussioner med Kina ”i god tro”

Wallenberg vill se bred politisk uppgörelse i frågan om kärnkraften

Göteborg kan förbjuda bensinbilar i centrala delar av staden

Australien: regeringen varnad att agera snabbt på prisökningarna

Vattenfall planerar för två minikärnkraftverk vid Ringhals

Leave a Reply