uppdateras

Med SMR menas minikärnkraftverk, det vill säga, små modulära reaktorer, och är kärnkraftverk av betydligt mindre storlek än dagens modeller. Tekniken är densamma. Behållningen är att de kan produceras och installeras med kortare ledtider till en lägre kostnad, eftersom de godkänns per typ istället för per enhet.

Minikärnkraftverk spås att bli en lösning på framtidens ökade elbehov. Enligt Svenskt näringsliv stoppar  lagstiftning företag att överväga satsningar på tekniken. Nu hoppas man att ett nytt samarbete mellan industri och akademi ska bidra till en lösning.

”Vi kommer ha jurister som ska se över vad som behöver ändras”, säger Ane Håkansson, föreståndare för det nya kärnkraftskompetenscentret vid Uppsala universitet till Dagens Industri.

Det nya centret Anita (Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning) ska bana väg för små modulära reaktorer (SMR) i Sverige. Det handlar inte bara om forskning på teknisk utveckling – en lika viktig del är att låta jurister se över hur lagstiftningen kan förändras för att möjliggöra att reaktorerna kan etableras.

”Den nuvarande lagstiftningen är konstruerad för den kärnteknik vi har i dag, men de små modulära reaktorerna kan komma att finnas i dussintal och vara utspridda bland befolkningen. Det kommer ställa helt nya krav på hur man ska hantera kärnbränslet”, säger Ane Håkansson som ett exempel där lagstiftning och regelverk kräver översyn.

Lättvattens-SMR bygger på samma teknik som dagens reaktorer. Men skillnaden förenklat är att de kan massproduceras, vilket minskar både kostnaden och tiden mellan beställning och driftsättning.

”Det är det som gör det industriellt intressant, att man får ner kostnaden och igångsättningstiden”, säger Ane Håkansson.

En nytta med SMR är att de kan byggas i direkt anslutning till energislukande industrier. Men hittills har inga svenska bolag utöver energiföretagen lämnat någon skarp förfrågan, enligt Marie Knutsen-Öy, expert på energiförsörjning på Svenskt näringsliv.

REDAKTIONEN

Relaterat
Professor vid Harvard: Gasberoendet kan stoppas med kärnkraft

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige