uppdateras

Minikärnkraftverk är framtiden – tekniken har funnits sen 1950-talet. Små kärnkraftverk kan nämligen vara en viktig pusselbit för att fasa ut fossil energi och lösa energibehovet i framtiden.

– Det är inte en naturlag att kärnkraft ska vara dyr, säger Christian Ekberg, professor i kemisk kärnteknik på Chalmers tekniska högskola.

Nu utreder Vattenfall möjligheten att bygga två minikärnkraftvek – minireaktorer – vid Ringhals kärnkraftverk. Även om det inte finns några färdiga moduler att köpa på marknaden så har tekniken med små reaktorer använts i decennier för att driva allt från atomubåtar till hangarfartyg.

– Små reaktorer har funnits i evighet. De kom redan på 1950-talet, säger Christian Ekberg.

Ekberg uppger att han tycker att det är en bra idé att använda redan befintliga eller nedlagda anläggningar som Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Barsebäck för att bygga så kallade småskaliga modulära reaktorer (SMR) som kan kopplas till elnätet. Men för att tekniken ska ge skalfördelar behöver det byggas många fler än de två som nu ska utredas.

– Det är egentligen inget speciellt med dem annat än att de är mindre. Det gör att kapitalkostnaden blir lägre för varje reaktor. Men bygger man bara två kan man fundera på vad man egentligen har vunnit.

– En annan fördel är att om man bygger upp ett gäng av dem och en av dem får problem så försvinner en ganska liten del av produktionen. Det är också en vinst, säger Christian Ekberg.

REDAKTIONEN

Relaterat
Minikärnkraftverk (SMR) ska runda lagen

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige