familjefar

Sociala medier är så hjärndött som det bara kan bli. Dela en bild på vad du äter, var du befinner dig, vem du umgås med eller på din politiska övertygelse – allt för att berätta historian om dig själv för andra – dvs att stärka egot. När man uppnår sällhet – dvs när man är i balans med sig själv och sina känslor – upphör behovet av att hävda sig. Då är man istället fullt upptagen med att leva – eftersom man då har hittat hem till sig själv. Om du vill övertyga någon annan om att han eller hon har fel i sina tankar om till exempel samhället – så försök att övertyga en alkoholist att sluta dricka. Det är precis lika korkat. En individ har enbart makten och förmågan att utveckla sig själv.

Därför är det kontraproduktivt att använda sig av sociala medier – för att förmedla bilden och information om andras tillkortakommanden. Av samma anledning är det kontraproduktivt att önska livet ur Wallenberg, Soros eller vem som helst – för vad exakt förändras av det? Och – är det verkligen Wallenbergs ansvar och skyldighet att se till att ingen av oss att bli lurade – eller har vi ett eget ansvar? Vi har lika stor skuld i det som sker runt omkring oss som alla andra – oavsett på vilken sida vi befinner oss.

Helt enkelt: Wallenberg får ta ansvar för sina beteenden och handlingar, och vi andra får ta ansvar för våra.

Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 

Det krävs ärlighet och ödmjukhet för att erkänna var vi har gått vilse. Men att vara villig att berätta sanningen om oss själva är en central del av den andliga vägen. Det kommer en tid då våra andliga övningar skadar oss mer än hjälper oss. Ändå är de flesta av oss så investerade i att skydda våra bräckliga egon från sanningen, att vi lever i ett tillstånd av förnekelse eller total glömska för vad som händer.

Därför – de flesta som är aktiva på sociala medier använder sig av sociala medier för att främja egot. Att så kallade upplysta och “vakna” använder sig av sociala medier för att stärka sina positioner för att få utlopp för sina övertygelser är inte särskilt utvecklande – för den enskilda. Man behöver göra jobbet – att faktiskt ge sig hän den egna utvecklingen för chans att växa – för chans att få till en samhällsutveckling (om det nu är vad man önskar och vill). Ju fler vakna som lämnar sociala medier och börjar leva ett liv i medvenhet och i samvaro med varandra – ju tidigare utvecklar sig samhället.

Den idealistiska tanken återfinns i flera kulturer, men utarbetades i synnerhet av Platon. Kombinerad med en empiristisk tradition finns den också hos den irländske filosofen Berkeley som menade att verkligheten existerar genom att “percipieras”, alltså uppfattas med vårt eller Guds medvetande. Den klassiska atomteorin som utvecklades under antiken blev en utgångspunkt för den fysikens utveckling som tog fart från ca 1600 och framåt och intog en alltmer dominerande ställning fram till kvantmekanikens genombrott cirka år 1927. Dess stora verk är Newtons Principia. Som en form av materialism kan också fysikalismen betraktas.

Är egoism en naturlig mänsklig drivkraft som bottnar i att den enskilda individen tar sig friheter över andra människor – enbart i syfte att själv överleva – eller att roffa åt sig för sin egna försörjning? Om egoismen var en naturlig mänsklig drivkraft – hur har människoarten kunnat överleva och utvecklas – om vi strävat efter att själva ha det bästa spjutet, den bästa boplatsen, ätit den näringsrikaste maten och strävat efter att konkurrera istället för att samverka?

Att sitta och dela länkar med varandra och kommentera andras tillkortakommanden – för det är faktiskt det som majoriteten som använder sig av sociala medier gör – och tjafsar inbördes om vem som vet mest eller vem som har analyserat politiska skeenden/händelser bäst. Det är trams.

Bladet har valt att kliva av allt sådant. Vi är inte verksamma på någon social media längre. Vi tar inte rygg på någon – vi går själva – och vägleder oss själva. Sen samarbetar vi givetvis med väldigt många människor – men det är snarare ett led av att vi attraherar likasinnade – liksom vi attraheras av likasinnade. Likasinnade som förstår att vägen framåt är att börja gå, och att börja utvecklas och fortsätta gå åt ett annat håll, för att attrahera fler. Det är där samhällsförändring skapas – av att allt fler människor börjar bli allt mer självständiga, och är så övertygade och starka i sig själva och i sin tro liksom övertygelse om vad som är sant och riktigt. Eftersom sanningen bor inom oss alla.

Vi har också stöd i ny forskning som visar att ju mer tid tonåringar spenderar på sociala medier, desto sämre är deras mentala hälsa. Gradienten är brantast för flickor, som också spenderar mycket mer tid på sociala medier än pojkar, vilket förklarar den kraftigare försämringen av flickors psykiska hälsa än pojkars.

Var den förändring du själv vill se i samhället. Stäng ner sociala medier!

REDAKTIONEN

Relaterat

Bevisat: Mobiler och sociala medier förstör barns psykiska hälsa

Självmorden ökar: Klimat-, covid-, trans- och sociala medier-hysteri

Självmordstalen bland flickor ökar. Bär smartphones skulden?

Ny rapport varnar för psykiska besvär hos barn – ”oroväckande”

Allt fler unga söker vård för psykisk ohälsa enligt SKR

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige