uppdateras

Konservatism är numera en lobbyfierad form av reformation – att gå från ett socialistiskt samhälle till någonting annat, till ett samhälle som bygger på konservativa ideal – ett ”högerinspirerat” samhälle. Fanbärarna för denna reformation säger sig Sverigedemokraterna stå för – partiet som vill ha förändring – ”på riktigt”. En förändring som inte innebär att kritisera vare sig det politiska eller ekonomiska systemet och föreslå en geopolitisk förändring – utan som endast fokuserar på att kritisera invandringspolitiken. Dessutom är SD ett socialistiskt parti i grunden – så säg så här – konservatismen i Sverige är stendöd – liksom socialism och samtliga politiska ismer. För det kommer bli rätt stora förändringar framöver – eftersom geopolitiken globalt förändras – liksom dagens ekonomiska och finansiella system byts ut. 

Konservatismen säger sig vilja bevara – men ideologiskt är inte konservatismen främmande för förändring – utan anser istället att man ska bygga och forma samhället på det som har fungerat. Ser man då till det svenska samhället – som bygger på institutionell korruption i form av Stockholmsbyråkrati och ett förrädiskt finansiellt banksystem som samtliga svenska politiska partier inte kritiserar – väcks genast frågan; vad är värt att bevara av rådande politiska och ekonomiska system? Svaret på den frågan är självklart – inte speciellt mycket – om något alls.

I det politiska skådespeleriet i Sverige, där man utmålar partier som politiska motståndare. Men tittar man djupare så är det inga större skillnader mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Båda partierna vill bevara och ger sitt stöd till rådande politiska system – som alltså bygger på institutionaliserad korruption. Inget av partierna har heller bemödat sig att belysa det förrädiska med dagens banksystem; att pengar skapas av ingenting ur ingenting – när människor skuldsätter sig. Inget av partierna har belyst Stockholmsbyråkratin, och båda partierna livnär sig av rådande politiska och ekonomiska system, som bygger på korruption. Inget av partierna har heller informerat svenska folket om att den inhemska och globala ekonomin är mättad på skuld. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet tycks snarare vara bästa vänner, än motståndare.

Den svenska kulturen är befläckad av egennytta, att främst se till sig själv och till sina egna förtecken, på bekostnad av andra i samhället. Vad är det för kultur att bevara, och borde man inte istället vara extremt kritisk mot partier som fortsätter värna denna kultur, när det är denna kultur som drivit samhällsutvecklingen dit vi är idag? Och då hamnar vi i ett läge där man inte kan anförtro sig eller ha förtroende för något svenskt politiskt parti.

Medan Sverigedemokraterna och deras politiska vänner bestående av samtliga politiska riksdagspartier vill fortsätta värna inhemsk korruption, bör folket upplysas om att vi kommer få en väldigt stor politisk och ekonomisk förändring inom kort. Den förändringen har redan påbörjats, och i princip kan man säga att vi redan lever i ett nytt samhälle, då det gamla politiska och ekonomiska systemet bryts ner och ersätts på global nivå. Det innebär att den geopolitiska förändringen är ett faktum, som kommer innebära samhällsförändring eftersom det nya systemet kommer tvinga svenskar att förändra synen på sig själva, ekonomi, konsumtion liksom synen på sina medmänniskor. Vi kommer få ett långsiktigt samhälle, där man på gatan inte möter fiender, utan vänner.

Konservatism liksom samtliga politiska dogmer handlar enbart och endast om att polarisera och splittra samhällen, och generellt så är det ingen skillnad på vänster och höger, eftersom skillnader på höger och vänster existerar endast i människors huvuden.

Vi rör oss mot ett samhälle som bygger på individuellt ansvar, där människor har integritet, förståelse för sig själv och andra, och där människor växer av och med hjälp av varandra. Vi kommer få ett samhälle där ekonomi handhas av individen ensam, där individen ansvarar för sig själv på samma sätt som han ansvarar för sin ekonomi – vi kommer få ett samhälle utan banker.

Om konservatismen är framtiden – kommer vi få mer av det vi redan har – det som vi inte vill ha. Dessutom så förändras geopolitiken nu globalt som sagt, att konservatismen inte kommer ses som ett alternativ för svenskar som nu efterfrågar ett annat samhälle som bygger på andra värden, och som inte är befläckad av svensk kultur som innebär att egennytta och korruption ska vara gällande för hur samhället formas. Svenska folket kommer istället vilja se att det är individerna i Sverige som formar och bygger samhället, och kommer då inte bekänna sig som vare sig det ena eller andra – utan som just svenskar.

Ideologier har spelat ut sin roll, och det kommer då inte dröja länge, innan religioner har gjort detsamma.

 

Andreas Swedberg

 

 

 

Leave a Reply