uppdateras

Sverige får en ny terroristbrottstlag i sommar som bland annat innebär att alla uppsåtliga brott nu kan räknas som terrorbrott – förutsatt att de kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation. Dessutom skärper man en rad straffskalor och lagen utvidgas också till att gälla brott som begåtts utomlands. Det skriver TT.

Bland de brott som får skärpta straff återfinns samröre med terroristorganisation och finansiering av terrorism.

Samtidigt stryks preskriptionstiden för alla terrorbrott om inte klassas som ”mindre grova”.

 

REAKTIONEN

Relaterat
Oklahoma har infört ny lag – abortkliniker stänger

Leave a Reply