fri

Under KD:s tal på Järvaveckan i Stockholm, sa socialminister Jakob Forssmed (KD) att han oroas över minskad fysisk aktivitet bland barn och unga och påtalade problemet med skärmtid. Mellan 1994 och 2010 sjönk andelen brittiska tonåringar som inte anser sig vara sympatiska något från 6 procent till 4 procent; sedan 2010 har det mer än fördubblats. Andelen som ser sig själva som misslyckade, som oroar sig mycket och som är missnöjda med sina liv ökade också kraftigt uppåt.

Regeringen har lovat ett fritidskort från och med nästa år för unga, men utöver det kommer Forssmed även att kalla flera digitala medier-plattformar till möte.

Han medger att tekniken skapar möjligheter och säger att det även finns andra orsaker till att många barn har problem med hälsan.

– Men det går inte att komma ifrån att flera av dem tycks börja och sluta med skärmen.

REDAKTIONEN

Relaterat

Allt fler unga söker vård för psykisk ohälsa enligt SKR

Ny rapport varnar för psykiska besvär hos barn – ”oroväckande”

Bevisat: Mobiler och sociala medier förstör barns psykiska hälsa