fri

Allt fler barn mår allt sämre psykiskt och upplever psykiska besvär såsom dåligt humör, nedstämdhet eller svårigheter att somna. Det framgår av en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Siri Helle – psykolog – säger till TT att resultaten är ”verkligen oroväckande” men att det är svårt att förklara varför allt fler barn i dag mår sämre och upplever psykiska besvär.

– En orsak verkar vara att skolan fungerar sämre. Många tror också att det spelar in att barns liv ser annorlunda ut i dag, de sitter i högre grad stilla och upplever en ökad press eftersom samhället har blivit mer komplext.

Helle menar att problemen riskerar att få långtgående konsekvenser för samhället. Dels kostar sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser tiotals miljarder varje år, dels orsakar de stort lidande för individen.

REDAKTIONEN

Relaterat

Bevisat: Mobiler och sociala medier förstör barns psykiska hälsa

Så gott som alla fängslade unga män har en diagnos

Larmen om självmordsförsök till SOS Alarm ökar kraftigt

Psykisk ohälsa: Har naturen givit kvinnor mens enbart för att vara taskig?

Svenska skolsystemet orsakar ökad psykisk ohälsa bland unga.

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige