fri

Finansmannen och miljardären George Soros skriver på DN Debatt att AI – artificiell intelligens – tillsammans med Ukrainakriget och klimatkrisen utgör de tre allvarligaste beståndsdelarna i den polykris världen nu upplever. Av dessa utgör AI det största hotet.

Soros anser att AI måste regleras därför att när en konflikt uppstår mellan den världsbild AI har skapat och verkligheten avfärdas verkligheten som illusion. Dock, är problemet att globala regleringar är omöjliga på grund av konflikten mellan det öppna och det slutna samhället. Det Soros är riktigt säker på är att ”AI hjälper slutna samhällen och utgör ett dödligt hot mot öppna samhällen”.

AI kommer otvivelaktigt att spela en viktig roll ”som knappast kommer att bli annat än farlig” i och med de val som väntar i Storbritannien och USA skriver finansmannen.

REDAKTIONEN

Relaterat

GRANSKNING: “Black Lives Matter” erkänner “Vi är tränade Marxister” – mot västerlandet!

USA-VALET: Presskonferens och svensk media uteblir om bevisföringen

Carl Bildt är “den blodige svensken”?

Wallenbergs direkta koppling till Open Society och George Soros

Sverige är kärnan av den djupa staten – Sverige är genomkorrupt

Ukraina är Europas mest korrupta land med ett exploaterat folk

Vissa grupper nåddes inte – nu riktas kritik mot vaccineringen

Ny rapport visar att covid troligt spreds från labb

Studenter klarar inte matten på Handelshögskolan i Göteborg