matten

Handelshögskolan i Göteborg överväger att höja antagningskraven då allt fler studenter på skolan har svårt att klara matten. Man överväger också att minska antalet platser för att höja kunskapsnivån på de som antas. Det skriver GP.

Vicedekan Ola Bergström säger att trots att antagningspoängen ökar, finns det indikationer på att förkunskaperna hos stunderna som antas försämras.

Bergström säger också att fusket ökar, något han kopplar till de försämrade förkunskaperna.

– Kanske handlar det inte bara om att tillfället gör tjuven, utan om att man inte riktigt klarar utbildningen och då börjar ta genvägar, säger han.

REDAKTIONEN

Relaterat

Namn i Epsteins kalender offentliggjorda – CIA-chef och författare

Svenska unga studentskor på Handelshögskolan bjöds hem till Epstein

Wallenbergs direkta koppling till Open Society och George Soros

Sverige är bland de länder Jeffrey Epstein hade flest kopplingar till

The Road to the Golden Age-teorin av Bertil Näslund

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige