uppdateras

Den svenska “inflationen” som mäts som KPIF – steg till 6,4 procent i april jämfört med samma period föregående år. Det är högre än de 6,2 procent som analytikerna väntat sig. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflationen och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Det är den högsta inflationstakten sedan december 1991, noterar SCB.

– Det var en fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Även KPIF exklusive energi steg till 4,5 procent, upp från 4,1 procent i mars.

I mars låg inflationstakten på 6,1 procent.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Riksbanken höjer styrräntan för första gången sen 2014 – till 0,25 procent

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Jobb i Sverige