uppdateras

Via ett domstolsbeslut där man åberopat ”Freedom of Information Act”, har läkemedelsbolaget Pfizer tvingats offentliggöra dokument om allvarliga vaccinbiverkningar som de medvetet undanhållit allmänhetens kännedom. Det skriver Newsvoice

I de hemlighetsstämplade dokumenten framkommer det att Pfizer registrerat allvarliga biverkningar från deras Biontech covidspruta som inte en enda gång delgivits allmänheten. Denna Rapport hos Pfizer avslutades redan den 30:e april 2021 förra året – vilket visar att de vetat om dessa allvarliga biverkningar länge.

Ekonomiska skäl anses vara huvudorsaken enligt Newsvoice artikel till varför man inte har offentliggjort informationen tidigare, än att först och främst skydda och värna människors hälsa när man beslöt att hemlighålla dessa dokument från allmänheten. Vaccinationskampanjen som spreds globalt höll samtidigt då på att rullas ut över hela världen och i täten gick Pfizer med sin covidspruta som fått ”emergency use” licens.

Dessa dokument finns alltså inte heller med i Pfizers officiella rapportering till hälsovårdsmyndigheter – vars information på webbsidan endast talar om väsentligen färre och lättare biverkningar.

Det tycks som osannolikt att Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och regeringen verkligen inte känt till de varningar som framförts av experter och forskare.

Före detta vice presidenten på Pfizer, Michael Yeadon, intensivvårdsläkaren och forskaren Peter McCullough samt inte minst den som ansvarat för att ta fram mRNA-tekniken dr Robert Malone, har tillsammans fört en intensiv kampanj för att informera allmänheten att covidsprutan medför allvarliga hälsorisker och att det har begåtts många oegentligheter på FDA och CDC som gör att sprutorna inte är tillförlitliga.

Experterna Malone, Yeadon och McCullough har konsekvent censurerats av vanliga massmedier, Youtube och Facebook, men utanför censurens järnridå har deom söker information själva ändå kunnat hitta information. 40 miljoner personer har följer till exempel Peter McCullough

Om man läser vad som rapporteras i Pfizers dokument – framkommer en lång rad allvarliga biverkningar: njursvikt, slaganfall, hjärtproblem, graviditetskomplikationer, inflammation i hjärtmuskeln och på andra ställen, neurologiska sjukdomar, autoimmunförsvarsproblem, blodsjukdomar som blödningar och koagulering, leversvikt, muskelskelettproblem, andningssvårigheter, blindhet, epilepsi etc. etc. slår Newvoice artikel fast.

Den inofficiella listan visar att de omedelbara riskerna med covidsprutorna jämfört med vacciner är 50 till 300 gånger högre och denna sprutan borde ha dragits in för länge sedan eller aldrig använts över huvudtaget. Covidsprutan är och har aldrig varit varken säker, effektiv och som vi vet skyddar den inte ens mot smitta.

Dessutom visar det sig att i de länder där en hög procent av befolkningen tagit covidsprutorna registrerats flest covidfall och i länder med låg vaccinationsgrad har man klarat sig väsentligen bättre och ännu mer om man tillåtit läkemedlet Ivermectin i förebyggande syfte och för behandling av Covid-19.

Redaktionen

 

Leave a Reply